Regler

Hvis du vil læse andre af vores regler, så tjek nedenstående links.
Evner og færdighedsregler – klik her (senest opdateret: MARTS 2023)
Indre Talenter – klik her (SENEST OPDATERET: APRIL 2022)
Ressourcesystem – klik her (senest opdateret: SEPTEMBER 2022)
Alkymi, Giftkundskab og Urteregler – klik her (senest opdateret: MAJ 2024)
Sygdomsregler – klik her (senest opdateret: OKTOBER 2020)
Magiregler (præster) – klik her (senest opdateret: OKTOBER 2023)
Magiregler (magibrugere) – klik her (senest opdateret: SEPTEMBER 2022) 

Indledning:
Dette er Inpersonas grundlæggende regler. Har du forslag, kritik eller spørgsmål, er du meget velkommen til at stille dem. Først følger en forklaring på to vigtige begreber: offgame og ingame.

Offgame:
Offgame betyder kort sagt at rollespillet er afbrudt, slut eller endnu ikke gået i gang, dvs. at man ikke spiller nogen rolle, og at man er sig selv.

Ingame:
Ingame betyder kort sagt at rollespillet er i gang, dvs. at man spiller sin rolle og altså ikke længere er sig selv. Når man er ingame taler man ikke engelsk, man bander ikke (men bruger i stedet ingame sprog) og snakker ikke om hverdagsting som f.eks. computerspil, skole, osv. Sidst skal det siges, at de ting der foregår ingame, ikke er det samme som offgame – har man et skænderi under rollespillet, er det ikke altså ensbetydende med at man er uvenner når spillet er slut.

Til lille rollespil (2. mandag i måneden) og store rollespil (sidste mandag i måneden) er vi ingame hele dagen. Til træning, altså de andre mandage i måneden, er vi som oftest offgame.

Husk, at når vi spiller rollespil (ingame) er der nogle ting du skal være opmærksom på:
– hvis du skal spørge om noget der ikke foregår i spillet (ingame), så skal det gøres offgame.
– du spørger offgame ved først at lægge en hånd/våben på hovedet (dette gør du et stykke væk fra eventuelt andre spillere), og derefter går du så hen til personen du vil spørge, hvor du hvisker/taler lavt til ham/hende og hører om du kan tale med personen.
– derefter går du et stykke væk fra personen – og væk fra de andre spillere. Hvis personen så har tid, kommer han/hun hen til dig (dette foregår ligeledes væk fra andre spillere).
– så længe du er offgame er det meget vigtigt at beholde en hånd/våben på hovedet hele tiden, ellers tror andre spillere stadig du er med i spillet.
overordnet gælder det, at du så vidt muligt undgår at afbryde eller forstyrre rollespillet omkring dig.

Til sidst: vil du gerne vide noget, eller er du i tvivl om en regel eller lignende, så spørg endelig din holdleder!

Opførselsregler:
1. Inpersona tillader intet drilleri og/eller mobning.

2. Vil du træne, så hør efter. Holdlederen og hans eller hendes assistenter bestemmer over holdet og kan bede dig gå fra, hvis du forstyrrer eller ikke deltager i træningen. Vil du hyggesnakke eller holde pause, må du altid gå fra, men husk at gøre holdlederen opmærksom på det først. Du kan komme tilbage til træningen så snart du er klar igen.

3. Respekter hvis folk siger ”nej” eller ”STOP!”, både offgame og ingame. Råb ”STOP!” hvis du er kommet til skade eller af andre grunde må gå ud af rollespillet/kampen – du er herefter offgame. Du kan komme tilbage i spillet så snart du er klar igen, men husk at gøre folk opmærksomme på det først. Kommer du selv til at skade en person, så tag dig af ham/hende til personen er okay eller indtil en holdleder tager over. Husk at det ikke er tilladt at slå mod hovedet og/eller skridtet i kamp.

4. Det er forbudt at hærge naturen og/eller smide affald i parken.

5. Gå til side eller gør plads for almindelige folk i parken – lad som om de er spøgelser/skovånder.
Møder man et ”spøgelse” gøres følgende:
– råb ”spøgelse”, og gå ud til siden
– hvis du hører at der bliver råbt spøgelse så tjek hvor ”spøgelset” kommer fra, flyt dig hvis du står i vejen, og husk selv at råbe ”spøgelse” så andre bliver opmærksomme på det.
– hvis ”spøgelset” kommer forbi midt i en kamp, så stop kampen!

6. Hold dig minimum to meter fra vandet, og husk at advare andre hvis de kommer for tæt på!

7. Klatring i træer er på eget ansvar, og det er ikke tilladt at slås i/fra træerne.

Regler for rollespillet:
1. Regler for kostume/udseende:
Du SKAL have et kostume der passer til rollen! Har man ikke et passende kostume kan man ikke deltage, og Inpersona kan ved gentagne gange, hvor man ikke møder op uden et godkendt kostume, sende én hjem. Er du i tvivl, så spørg din holdleder.
Derudover gælder følgende til store rollespil:
– Elvere skal have elverører på.
– Dværge skal have skæg på (gælder kun for hankøn).
– Gobliner skal have goblinnæser på og males grønne på alle synlige steder.
– Djinni skal males blå/lilla på alle synlige dele af kroppen, have hornproteser samt en flaske der er større end en knyttet hånd.

2. Regler for våben:
Alle våben skal godkendes af en holdleder inden de tages i brug!
armbrøste er forbudt!
– buer/pile og kastevåben, som f.eks. kasteknive, må ikke benyttes mellem den 1. oktober – 1. april.
– kastevåben, som f.eks. kasteknive, må ikke indeholde nogen kerne. Man må desuden ikke stikke med kastevåben!
– stagevåben, som f.eks. spyd og hellebarder, skal polstres minimum 40 cm ned af pinden/skaftet. Stave skal være helt polstrede. Rørisolering og gaffatape anbefales.
– kæder, som f.eks. bruges til kædevåben, skal være polstrede. Liggeunderlag og gaffatape anbefales.

3. Liv, skade, rustninger og skjolde:
– liv tælles i KropsPoint (KP). Et eksempel: en person har 3/2/1 i KropsPoint. Oversat betyder det at man har tre KropsPoint i overkroppen, to KropsPoint i hver arm, og et KropsPoint i hvert ben.
– man mister et (sommetider flere) KropsPoint når man bliver ramt i en kropsdel af våben/magi.
– udover KropsPoint findes der også flydende livspoint: disse er magiske og tager den første skade du modtager, ligegyldigt om du så bliver ramt i kroppen, armene eller benene. Hvis du f.eks. har 3 flydende livspoint og bliver ramt af en pil har du 1 flydende livspoint tilbage – hvis du derimod har 1 flydende livspoint udover at have 2/1/1 i KropsPoint, og du bliver ramt af en pil i kroppen, mister du dit flydende livspoint og har 1/1/1 tilbage. Derudover findes der rustninger: disse giver ekstra liv og tager ligeledes skade før dine KropsPoint – så hvis du f.eks. har en rustning der giver to liv i kroppen, mister du først dine KropsPoint efter du er blevet ramt to gange i kroppen.
– rustninger giver ekstra KropsPoint i de kropsdele, de dækker. Læderrustninger og slagkofter giver et KropsPoint, ringbrynjer giver to KropsPoint og pladerustninger giver tre KropsPoint. Bemærk at du godt kan iklæde dig rustning som præst eller magibruger, men de giver ikke liv!
– regler for brug af rustning: man kan iklæde sig én af hver type, dvs. at man både kan have læderrustning, ringbrynje og pladerustning på samtidigt – men ikke flere af den samme slags (de samme regler gælder for rustning på arme og ben). Husk dog at man SKAL have et passende kostume inden man kan iklæde sig rustning, og at alle rustninger skal godkendes af en holdleder inden de tages i brug!
– bemærk at man ALDRIG kan have mere end 6/6/6 KropsPoint via normale liv og rustning – også selvom man har flere normale liv og/eller rustning på. Dvs. at hvis du f.eks. har 3/2/2 KropsPoint og iklæder dig både pladerustning og ringbrynje på både kroppen, armene og benene, så du egentlig ville have 8/7/7 KropsPoint, vil du stadig kun have 6/6/6 KropsPoint. Dette gælder dog ikke ift. magi, der således godt kan give flere liv selv hvis det overstiger 6/6/6 KropsPoint. Bemærk at man kun kan være påvirket af én livsgivende effekt (effekter der giver en flere KropsPoint/LivsPoint). Er man påvirket af flere, må man selv vælge hvilken der træder i kraft.

4. At miste liv og dø:
Du tæller selv dine liv og skriger/brøler når du bliver såret – er du såret, så spil såret!
– du dør når du mister alle dine KropsPoint i kroppen.
– bliver du ramt i armene eller benene, har du svært ved at bruge den pågældende kropsdel.
– hvis du mister alle liv i en arm, taber du alt, du har i den hånd. Du holder derefter armen slapt ned langs siden, og du kan ikke bruge armen før du har modtaget førstehjælp eller magisk helbredelse.
– hvis du mister alle liv i et ben, falder du ned på knæ. Du kan ikke længere løbe, du kan kun gå langsomt frem samtidigt med at du slæber det sårede ben efter dig, og du kan ikke bruge benet før du har modtaget førstehjælp eller magisk helbredelse.

5. Førstehjælp og lægekundskab:
– Førstehjælp helbreder ét KropsPoint i den kropsdel der bliver forbundet. Det tager fem minutter, før du får et KropsPoint tilbage.
– bliver du forbundet skal du huske at du i de pågældende fem minutter har svært ved at bruge den kropsdel der bliver forbundet, og bliver du forbundet i kroppen skal du helst sidde stille, men bliver du nødt til at bevæge dig kan du kun gå meget langsomt, og hverken løbe, slås eller bruge magi.
– har du mistet et legeme (arm eller ben) kan du være heldig at en læge kan sætte det tilbage på plads. Sker dette kan du ikke bruge den kropsdel i den næste halve time, og du har kun ét liv i den, indtil du evt. bliver mere forbundet eller får hjælp via magi.

6. Våben der giver ekstra skade:
– tohåndsvåben giver to i skade og er våben du skal bruge to hænder til at beherske ordentligt. Reglen er, at hvis våbnet går højere end din navle, når det står med skæftet i jorden, er det et tohåndsvåben. Er du i tvivl, så spørg din holdleder.
– spyd, hellebarder og lignende giver to i skade.
– alle pile giver to i skade.
– andre våben kan give mere end ét i skade, f.eks. magiske eller hellige våben: hvis det er tilfældet, vil brugeren gøre dig opmærksom på det. Dog kan brugeren kun være påvirket af én forstærkende effekt (effekter der gør det muligt at skade mere end normalt). Er man påvirket af flere, må bæreren selv vælge hvilken der træder i kraft.

7. Hvis du dør…
Hvis du dør, så bliv liggende på jorden i mindst fem minutter og til der ikke er noget aktivitet omkring dig. Derefter går du, offgame, op til Kroen i Sværddyb By og venter på Døden, uden at forstyrre rollespillet omkring dig. Reglerne for døden er således:
– hvis du er blevet velsignet og dør, vil din rolle kunne vende tilbage til livet igen – dog først næste spilgang. Hvis dette sker, modtager du en midlertidig rolle som du spiller resten af dagen.
– hvis du ikke er blevet velsignet og dør, er din rolle død og borte for evigt.
hvis du bliver genoplivet inden for femten minutter vender din rolle tilbage til livet, ligegyldigt om du er blevet velsignet eller ej.
Det er kun præster der kan velsigne folk, og ved at velsigne modtager præsten selv en velsignelse.

8. Søge. Alle personer kan søge efter ting på folk. Dette foregår ved at du rollespiller at gennemsøge en bevidstløs/død person, eller personens ting, i tredive sekunder og derefter siger ”søge”. Personen du har søgt skal nu give dig alle de ingame genstande personen har på sig.

9. Bære person. Alle personer kan bære andre, men husk der skal være minimum to til at bære én person. Bære person foregår ved at den person du vil bære lægger en arm omkring dig og en anden, og derefter ”bærer” i begge to personen.

10. Tilfangetagelse og tortur. Tager man nogen til fange, eller bliver man selv taget til fange, kan man max. holdes indespærret i en halv time medmindre personen er okay med at det varer længere tid. Dette betyder dog ikke at man altid bliver sat fri uden skader… Ift. tortur vil man muligvis på et tidspunkt besvime af smerte (personen der torturerer dig forklarer nærmere) og sker dette vågner man op efter fem minutter og er herefter svag/omtåget i et kvarter efterfølgende.

11. Læse og skrive. Din rolle kan ikke automatisk læse og skrive, så for at kunne dette kræves evnen ”Læse og Skrive”.

12. Lommetyveri. Hvis du er blevet udsat for lommetyveri skal du aflevere alle spilgenstande (mønter, magiske genstande, osv.) du har i nærheden af der hvor tyven stjal fra. Dette kan f.eks. være din lomme. Dette gøres offgame, og bagefter ved du ikke at du er blevet bestjålet.

13. Bonk. Hvis en person, som du ikke har set, laver et markeret slag på din skulder og siger ”bonk” skal du falde om. Du er nu bevidstløs i fem minutter, eller indtil du bliver angrebet, og når du vågner kan du ikke huske hvem der bonkede dig.

14. Snigmord. Hvis en person, som du ikke har set, kommer op bag dig og trækker en kniv over halsen/brystet på dig og siger ”snigmord” er du død – også selvom du har flydende livspoint. Hvis du bliver genoplivet, kan du ikke huske, hvem der snigmyrdede dig.

15. Magi og formularer. Der findes magi i vores verden, og når disse kastes, skal du spille på dem. Der findes mange forskellige, men de fleste giver enten sig selv eller forklares af kasteren. Er du i tvivl om hvordan en formular virker, så gå offgame og spørg hvordan du skal spille på den.

16. Indre Talenter. Der findes forskellige indre talenter man kan købe, og dertil er der indre talenter som specifikke arter starter med. Et eksempel er Mørkesyn som både dværge og gobliner starter med – men det er også muligt for andre arter at købe det. I vores verden er der et par steder, der er så mørke, at det kræver ”Mørkesyn” for at kunne se: dette drejer sig bl.a. om Dybelvernes Labyrinter og Sværddybs Mine. Men det gælder overordnet, at befinder du dig et mørkt sted, og altså ikke har Mørkesyn, skal du lukke øjnene indtil du kommer udenfor igen.

17. Ressourcesystem. Vi har et ressourcesystem der giver adgang til forskellige brugbare ting. Ressourcer kan også sælges for varkiler (ingame penge). Man kan bl.a. få adgang til ressourcer via forskellige evner, og de bruges også ved både urter, eliksirer og gifte. Vil du vide mere, så spørg din holdleder.

18. Urter. Disse kan købes via ressourcer. Hvis nogen giver dig en urt, vil de forklare dig hvad det er og hvad den gør.

19. Eliksirer. Disse har en lille seddel i flasken som du skal læse efter du har ”drukket” den (der er ikke væske i eliksirerne) – her vil der stå hvad eliksiren gør. Husk at du først må læse sedlen efter du har ”drukket” eliksiren! Folk kan også forsøge at give eller sælge dig eliksirer og forklare hvad de gør, men i sidste ende kan du kun finde ud af det med sikkerhed ved at ”drikke” den.

20. Gifte. Disse har en lille seddel i flasken som du skal læse efter du har ”drukket” den (der er ikke væske i giftene) – her vil der stå hvad giften gør. Husk at du først må læse sedlen efter du har ”drukket” giften! Det kan også være at der er blevet proppet gift i din mad eller drikkelse: i så fald vil en person fortælle dig det offgame. Husk at gifte kan kureres af en læge eller en præst, eller modstås hvis du har det fornødne niveau af evnen ”Giftimmunitet”.

21. Sygdomme. Disse fungerer sådan, at skulle du blive smittet fortæller den person der smittede dig præcist hvad sygdommen gør, hvilket niveau den har og hvor lang tid den varer. Evt. bliver du offgame malet alt efter hvilken sygdom du er blevet ramt af. Husk at sygdomme kan kureres af en læge eller en præst, eller modstås hvis du har det fornødne niveau af evnen ”Sygdomsimmunitet”.

22. Magiske/hellige genstande. Der findes forskellige magiske/hellige genstande, våben og lignende i rollespillet. Disse ting er markeret med et lilla bånd og kan benyttes (eller stjæles) af alle – bemærk dog at tingene først skal identificeres hos Døden inden de kan bruges.