Indledning:
Dette er Inpersonas grundlæggende regler. Har du forslag, kritik eller spørgsmål er du meget velkommen til at stille dem. Først følger en forklaring på to vigtige begreber: offgame og ingame.

Offgame:
Offgame betyder kort sagt at rollespillet er afbrudt, slut eller endnu ikke gået i gang, dvs. at man ikke spiller nogen rolle, og at man er selv.

Ingame:
Ingame betyder kort sagt at rollespillet er i gang, dvs. at man spiller sin rolle, og altså ikke længere er sig selv. Når man er ingame taler man ikke engelsk, man bander ikke (men bruger i stedet ingame sprog), og snakker ikke om hverdagsting, som f.eks. computerspil, skole, osv. Sidst skal det siges, at de ting der foregår ingame, ikke er det samme som offgame – har man et skænderi under rollespillet, er det ikke altså ensbetydende med at man er uvenner når spillet er slut.

Til lille rollespil (næstsidste mandag i måneden) og store rollespil (sidste mandag i måneden) er vi ingame hele dagen. Til træning, der foregår de andre mandage i måneden, er vi oftest offgame.

Husk, at når vi spiller rollespil (ingame) er der nogle ting du skal være opmærksom på:
– hvis du skal spørge om noget der ikke foregår i spillet (ingame), så skal det gøres offgame.
– du spørger offgame ved først at lægge en hånd/våben på hovedet (dette gør du et stykke væk fra eventuelt andre spillere), og derefter går du så hen til personen du vil spørge, hvor du hvisker/taler lavt til ham/hende, og hører om du kan tale med personen.
– derefter går du et stykke væk fra personen – og væk fra de andre spillere. Hvis personen så har tid, kommer han/hun hen til dig (dette foregår ligeledes væk fra andre spillere).
– så længe du er offgame er det meget vigtigt at beholde en hånd/våben på hovedet hele tiden, da andre spillere ellers tror du stadig er med i spillet.
– overordnet gælder, at du så vidt muligt undgår at afbryde eller forstyrre rollespillet omkring dig.

Til sidst: vil du gerne vide noget, eller er du i tvivl om noget, så spørg din holdleder.

Opførselsregler:
1. Inpersona tillader intet drilleri og/eller mobning.

2. Vil du træne, så hør efter. Holdlederen/de(n) assisterende holdleder(e) bestemmer over holdet offgame, og kan bede dig gå fra hvis du forstyrrer, eller ikke deltager i træningen. Ønsker du at hyggesnakke eller holde pause, så må du altid gå fra, men husk at gøre holdlederen opmærksom på det først. Du kan komme tilbage til træningen så snart du er klar igen.

3. Respekter hvis folk siger “nej” eller ”STOP!”, både offgame og ingame. Råb ”STOP!” hvis du er kommet til skade, eller må gå ud af rollespillet/kampen – du er herefter offgame. Du kan komme tilbage i spillet så snart du er klar igen, men husk at gøre folk opmærksomme på det først. Kommer du selv til at skade en person, så tager du dig af ham/hende til personen er okay, eller indtil en holdleder tager over. Husk at det ikke er tilladt at slå mod hovedet og/eller skridtet i kamp.

4. Det er forbudt at hærge naturen og/eller smide affald i parken.

5. Gå til side, eller gør plads for almindelige folk i parken – lad som om de er spøgelser/skovånder. Møder man et ”spøgelse”, gøres følgende:
– råb ”spøgelse”, og gå ud til siden
– hvis du hører at der bliver råbt spøgelse, skal du orientere dig om hvor ”spøgelset” kommer fra, flytte dig hvis du står i vejen, og selv råbe ”spøgelse” så andre bliver opmærksomme på det.
– hvis ”spøgelset” kommer forbi midt i en kamp, så stop kampen.

6. Hold dig minimum to meter fra vandet, og husk at advare andre hvis de kommer for tæt på.

7. Klatring i træer er på eget ansvar, og det er ikke tilladt at slås i/fra træerne.

Regler for rollespillet:
1. Regler for kostume/udseende:
Du skal have et kostume der passer til rollen. Har man ikke et passende kostume, kan man ikke deltage, og Inpersona kan ved gentagende gange, hvor man ikke møder op uden et godkendt kostume, sende en hjem. Er du i tvivl, så spørg din holdleder.
Derudover gælder følgende til store rollespil:
– Elvere skal have elverører på.
– Dværge skal have skæg på (gælder kun for hankøn).
– Gobliner skal have goblinnæser på og males grønne på alle synlige steder.
– Djinner skal males blå/lilla på alle synlige dele af kroppen, have hornproteser samt en flaske der er større end en knyttet hånd.

2. Regler for våben:
Alle våben skal godkendes af en holdleder inden de tages i brug!
– Buer/pile og kastevåben, som f.eks. kasteknive, må ikke benyttes imellem den 1. oktober – 1. april.
– Armbrøste er forbudt.
– Kastevåben, som f.eks. kasteknive, må ikke indeholde nogen kerne. Man må desuden ikke stikke med dem!
– Stagevåben, som f.eks. spyd og hellebarder, skal polstres minimum fyrre cm ned af pinden/skaftet. Stave skal være helt polstrede. Rørisolering og gaffatape anbefales.
– Kæder, som f.eks. bruges til kædevåben, skal være polstrede. Liggeunderlag og gaffatape anbefales.

3. Liv, skade, rustninger og skjolde:
– liv tælles i KropsPoint (KP). Et eksempel: en person har 3/2/1 i KropsPoint. Oversat betyder det, at man har tre KropsPoint i overkroppen, to KropsPoint i hver arm, og et KropsPoint i hvert ben.
– man mister et (sommetider flere) KropsPoint når man bliver ramt i en kropsdel af våben/magi.
– udover KropsPoint, findes der også flydende livspoint, som er magiske og tager den første skade du modtager, og rustninger, der giver ekstra liv, og tager skade før dine KropsPoint.
– for at kunne bruge alle former for metalrustninger og skjolde, kræver det færdigheden Styrke 3. Læderrustninger og slagkofter kræver ikke noget.
– rustninger giver ekstra KropsPoint i de kropsdele de dækker. Læderrustninger og slagkofter giver et KropsPoint, ringbrynjer giver to KropsPoint, og pladerustninger giver tre KropsPoint.
– regler for brug af rustning: man kan iklæde sig én af hver type, dvs. at man både kan have læderrustning, ringbrynje og pladerustning på samtidigt – men ikke flere af den samme slags (de samme regler gælder for rustning på arme og ben). Husk dog at man SKAL have et passende kostume inden man kan iklæde sig rustning, og at alle rustninger skal godkendes af en holdleder inden de tages i brug!
– bemærk at man ALDRIG kan have mere end 6/6/6 KropsPoint via normale liv og rustning, også selvom man har flere normale liv og/eller rustning på. Dvs. at hvis du f.eks. har 3/2/2 KropsPoint og iklæder dig både pladerustning og ringbrynje på både overkroppen, armene og benene, så du egentlig ville have 8/7/7 KropsPoint, vil du stadig kun have 6/6/6 KropsPoint. Dette gælder dog ikke ift. magi, der således godt kan give flere liv udover normalt og rustning, også hvis det overstiger 6/6/6 KropsPoint.

4. At miste liv og dø:
Du tæller selv dine liv, og skriger/brøler når du bliver såret – er du såret, så spil såret!
– du dør når du mister alle dine KropsPoint i overkroppen.
– bliver du ramt i armene eller benene, har du svært ved at bruge den pågældende kropsdel.
– hvis du mister alle liv i en arm, taber du alt du har i den hånd. Du holder derefter armen slapt ned langs siden, og du kan ikke bruge armen før du har modtaget førstehjælp eller magisk helbredelse.
– hvis du mister alle liv i et ben, falder du ned på knæ. Du kan ikke længere løbe, kun gå langsomt frem samtidigt med, at du slæber det sårede ben efter dig, og du kan ikke bruge benet før du har modtaget førstehjælp eller magisk helbredelse.

5. Førstehjælp og lægekundskab:
– Førstehjælp helbreder et KropsPoint i den kropsdel der bliver forbundet, og det tager fem minutter før du får et KropsPoint tilbage.
– bliver du forbundet, skal du huske at du i de pågældende fem minutter har svært ved at bruge den kropsdel der bliver forbundet, og bliver du forbundet i kroppen, skal du helst sidde stille, men skal du bevæge dig, kan du kun gå meget langsomt, og hverken slås, løbe, kaste formularer, osv.
– har du mistet et legeme (arm eller ben), kan du være heldig at en læge kan sætte det tilbage på plads. Sker dette, kan du ikke bruge den kropsdel i den næste halve time, og du har kun et liv i den, indtil du bliver mere forbundet eller får hjælp via magi.

6. Våben der giver ekstra skade:
– tohåndsvåben giver to i skade, og er våben du skal bruge to hænder til at beherske ordentligt. Reglen er, at hvis våbnet går højere end din navle, når det står med skæftet i jorden, er det et tohåndsvåben. Er du i tvivl, så spørg din holdleder.
– alle pile giver to i skade, ligemeget hvor du bliver ramt.
– der findes en speciel pil kaldet Tordenpil. Denne pil kan bruges én gang pr. spilgang, og bliver man ramt af den, mister man alle KropsPoint i den kropsdel den ramte – også selvom du har flydende livspoint, beskyttende magi, rustning, osv. Blokeres der med et skjold, mister du den pågældende arm. Tordenpilen kan hverken stjæles eller ødelægges.

7. Hvis du dør…
Hvis du dør, så bliv liggende på jorden i mindst fem minutter og til der ikke er noget aktivitet omkring dig. Derefter går du, offgame, om ved kroens disk i Sværddyb By og venter på Døden, uden at forstyrre rollespillet omkring dig. Reglerne for døden er således:
– hvis du er blevet velsignet, og dør, vil din rolle kunne vende tilbage til livet igen – dog først til næste spilgang. Hvis dette sker, modtager du en midlertidig rolle som du spiller resten af dagen.
– hvis du ikke er blevet velsignet, og dør, er din rolle død og borte for evigt.
– hvis du bliver genoplivet inden for femten minutter vender din rolle tilbage til livet, ligemeget om du er blevet velsignet eller ej.
Det er kun præster der kan velsigne folk, og ved at velsigne modtager præsten selv en velsignelse.

8. Søge. Alle personer kan søge efter ting på folk, og foregår ved at du rollespiller at gennemsøge en bevidstløs/død person, eller personens ting, i tredive sekunder, og derefter siger ”søge”. Personen du har søgt skal nu give dig alle de ingame genstande personen har på sig.

9. Bære person. Alle personer kan bære andre, men husk der skal være minimum to til at bære en person. Bære person foregår ved at den person du vil bære lægger en arm omkring dig og en anden, og derefter ”bærer” i begge to personen.

10. Tilfangetagelse og tortur. Tager man nogen til fange, eller bliver man selv taget til fange, ligemeget hvordan, kan man max. holdes indespærret i en halv time, medmindre personen er okay med, at det varer længere tid. Dette betyder dog ikke at man altid bliver sat fri uden skader… Ift. tortur, vil man muligvis på et tidspunkt besvime af smerte (personen der torturerer dig forklarer nærmere), og sker dette, vågner man op efter fem minutter. Man er herefter svag/omtåget i et kvarter.

11. Læse og skrive. Din rolle kan ikke automatisk læse og skrive, så for at kunne dette, kræver det evnen ”Læse og Skrive”.

12. Lommetyveri. Hvis du er blevet udsat for lommetyveri, skal du aflevere alle spilgenstande (penge, magiske genstande, osv.) du har i nærheden af der hvor tyven stjal fra, som f.eks. din lomme. Dette gøres offgame, og bagefter ved du ikke, at du er blevet bestjålet.

13. Bonk. Hvis en person, som du ikke har set, laver et markeret slag på din skulder og siger ”bonk”, skal du falde om. Du er nu bevidstløs i fem minutter, eller indtil du bliver angrebet, og når du vågner, kan du ikke huske hvem der bonkede dig.

14. Snigmord. Hvis en person, som du ikke har set, kommer op bag dig og trækker en kniv over halsen/brystet på dig og siger ”snigmord”, er du død – også selvom du har flydende livspoint. Hvis du bliver genoplivet, kan du ikke huske hvem der snigmyrdede dig.

15. Urter kan findes rundt omkring og bruges til forskellige ting, f.eks. til at lave eliksirer. Hvis nogen giver dig en urt, vil de forklare dig hvad det er, og hvad den gør.

16. Eliksirer har en lille seddel i flasken, som du skal læse efter du har ”drukket” den (der er ikke noget væske i eliksirerne) – husk at du først må læse sedlen efter du har ”drukket” eliksiren! Her vil der stå hvad eliksiren gør. Folk kan også forsøge at give eller sælge dig eliksirer, og forklare hvad de gør, men i sidste ende kan du kun finde ud af det med sikkerhed ved at ”drikke” den.

17. Gifte har en lille seddel i flasken, som du skal læse efter du har ”drukket” den (der er ikke noget væske i giftene) – husk at du først må læse sedlen efter du har ”drukket” giften! Her vil der stå hvad giften gør. Det kan også være at der er blevet proppet gift i din mad eller drikkelse, og i så fald vil en person fortælle dig det offgame. Husk at gifte kan kureres af en læge eller en præst, eller modstås hvis du har det fornødne niveau af evnen ”Giftimmunitet”.

18. Sygdomme fungerer sådan, at skulle du blive smittet, fortæller den person der smittede dig præcist hvad sygdommen gør, hvilket niveau den har og hvor lang tid den varer. Evt. bliver du offgame malet alt efter hvilken sygdom du er ramt af. Husk at sygdomme kan kureres af en læge eller en præst, eller modstås hvis du har det fornødne niveau af evnen ”Sygdomsimmunitet”.

19. Der findes forskellige magiske/hellige våben og genstande i rollespillet. Disse ting er markeret med et lilla bånd, og kan benyttes (eller stjæles) af alle – bemærk dog at tingene først skal identificeres hos Døden inden de kan bruges.

20. Vi har et ressourcesystem der giver adgang til forskellige ting, eller som kan sælges for varkiler. Man kan bl.a. få adgang til ressourcer via forskellige evner. Vil du vide mere så spørg Døden i byen, eller spørg efter reglerne om ressourcesystemet.

Indre talenter:
I vores verden er der et par steder der er så mørke at det kræver ”Mørkesyn” for at kunne se. Dette drejer sig bl.a. om Sortelvernes Labyrinter og Sværddybs Mine. Hvis du befinder dig et mørkt sted, og ikke har Mørkesyn, skal du lukke øjnene indtil du kommer udenfor igen. Dværge og gobliner har automatisk mørkesyn, men det er muligt for andre arter at købe det som et indre talent.

Hvis du støder på en goblin, kan det være den vil forsøge at forvirre dig. Forvirring går ud på, at goblinen taler meget hurtigt til dig i 30 sekunder og derefter siger ”forvirring”. Forvirring virker sådan, at du bliver meget forvirret, ikke kan huske hvad du var i gang med og at du ikke helt ved hvad der sker omkring dig – du kan heller ikke finde ud af at træffe selvstændige valg. Forvirring varer et minut. Husk at Forvirring ikke kan bruges i kamp.

Formularer:
Nedenfor er en liste over nogle af de mest almindelige formularer der bliver brugt i spillet. Der er mange flere formularer i spil end disse, men er du i tvivl om hvordan de virker, så gå offgame og spørg hvordan du skal spille på formularen.

– Bersærk fungerer ved at en præst/magibruger peger på dig og råber: ”bersærk”. Bersærk gør at du går bersærk og angriber alle i nærheden af dig med våben, også venner. Bersærk varer i to minutter.
– Blindhed fungerer ved at en præst/magibruger peger på dig og råber: ”blindhed”. Blindhed gør dig blind i to minutter (du skal have lukkede øjne).

– Flammestråle fungerer ved at en præst/magibruger peger på dig og råber: ”flammestråle” og derefter hvilken kropsdel den virker på. Hvis præsten/magibrugeren ikke nævner en kropsdel, rammer den i kroppen. Flammestråle giver et i skade.
– Frygt fungerer ved at en præst/magibruger peger på dig og råber: ”frygt”. Frygt gør at du skal løbe skrigende væk fra personen i tredive sekunder, og efter de tredive sekunder er gået, er du stadig bange for personen der kastede formularen resten af dagen.
– Fumle fungerer ved at en præst/magibruger peger på dig og råber: ”fumle”. Fumle gør at du ikke kan holde noget i hænderne. Hvis du har noget i hænderne når formularen bliver kastet, taber du det på jorden, og hvis du forsøger at samle noget op i hænderne, taber du det igen. Fumle varer i to minutter.
– Kommando fungerer ved at en præst/magibruger peger på dig og råber: ”kommando”, og derefter en kommando. Kommando gør at du skal følge præstens/magibrugerens kommando i ti sekunder.

– Opløse Magi fungerer ved at en magibruger berører dig og siger: ”opløse magi”. Opløse Magi gør at alle formularer bliver opløst – så længe formularerne er på magibrugerens eget niveau, dvs. at kaster en niveau 2 magibruger formularen: ”Opløse Magi”, opløser den alle niveau 2 formularer, kaster en niveau 3 magibruger formularen: ”Opløse Magi”, opløser den alle niveau 3 formularer, osv. Spørg magibrugeren hvis du er i tvivl om hvilke formularer han/hun kan opløse på dig.

– Smerte fungerer ved at en præst/magibruger peger på dig og råber: ”smerte”. Smerte gør at du skriger og vrider dig i smerte, så længe præsten/magibrugeren peger på dig, og du kan derfor ikke kæmpe eller kaste formularer så længe du får kastet ”Smerte” på dig. Det er muligt for andre personer at hoppe ind foran offeret, og derefter fortsætter formularen på den nye person – dette kan fortsætte indtil magibrugeren bliver afbrudt, eller ikke længere peger i den samme retning.
– Stå fungerer ved at en præst/magibruger peger på dig og råber: ”stå”. Stå gør at du ikke kan bevæge dine fødder i to minutter, men du kan dog godt bevæge alle andre kropsdele.
– Tørst fungerer ved at en præst/magibruger berører dig og siger: ”tørst”. Tørst gør at du bliver ekstremt tørstig, og du vil gøre næsten alt for at få noget at drikke, dog helst vand, og Tørst ophører først når du har fået noget at drikke.
– Vindpust fungerer ved at en præst/magibruger peger på dig og råber ”vindpust”, hvorefter han/hun peger på op til tre personer, som så vælter. Så snart du er væltet, kan du rejse dig op igen.