Ordener, grupper og organisationer

Her kan du læse om nogle af de forskellige ordener, grupper, organisationer, m.fl. i Fauntasia.

Angående magibrugere/magiordener:
Magibrugere i Fauntasia har historisk set altid fundet sammen i ordener, ganske lige som håndværkere har fundet sammen i laug, og handelsmænd i handelshuse. Selvom ordener varierer meget i størrelse og form, så er det altid god kutyme at tilhøre en, da man i så fald menes at være “godkendt” af ens eget fagfællesskab. Ordensmedlemskaber er så at sige en magibrugers visitkort, hvormed det vises hvem det er, man har med at gøre. Har man ikke et ordensmedlemskab af den ene eller anden art, anses man lidt som en amatør. De mest kendte magiordener er anført her.

Læs om Kongemagtens magiordener og Kongemagtens hofmestre
Læs om Fontænen
Læs om Ordenen for Verdens Renselse for Synd og Kætterskab
Læs om
 Valanurs Vogtere
Læs om Zyl’franzars Drømmevandrere