Gyldenhåb Hertugdømmet

Gyldenhåb er De Fire Rigers suverænt mindste, men til gengæld vigtigste hertugdømme, og består næsten udelukkende af én enkelt, men dog ganske stor ø i den nordvestlige del af kongeriget. Det er i Gyldenhåb at De Fire Rigers hovedsæde Gyldenstad ligger, og herfra Kongen regerer over hele riget. Gyldenhåb herskes af Løvenborg-slægten, som også er kongefamilien, hvoraf Kaspian Løvenborg, Kongens lillebror, er den nuværende hertug af Gyldenhåb.

Beskrivelse:
Gyldenhåb Hertugdømmet har kun grænseovergang til ét andet rige, det mægtige Regni, der forbindes af den monumentale Bredebro. Forholdet mellem Gyldenhåb og Regni er overvejende anstrengt, men dog fredeligt – det er århundreder siden der overhovedet var tilnærmelser til noget der nærmede sig åben konflikt. Omvendt er forholdet til det noget fjernere Ravnshede godt og stærkt, ikke mindst da den nuværende dronning, Lydia Fie, er søster til hertugen Hans Ravenskjold af Ravnshede.

Gyldenhåb er primært dækket af store egeskove, der huser flere elverstammer, og ellers god landbrugsjord omkring flere af de byer der har mennesker eller halvlange som indbyggere. På grund af den store handel er der meget trafik på landevejene mellem menneske- og halvlangebyerne, ikke mindst ind og ud af Gyldenstad ad Kongsvejen, som er relativt sikker at befinde sig på. Anderledes ser det ud rundt omkring i skovene, hvor flere elverbyer som fx Sylvalon, Hortus Rynthia og Nibintarhar er at finde, hvor man kun ved førstnævnte kan forvente sikker passage. I de nordlige og sydlige bjergkæder huserer der mestendels orker og gobliner, med i den sydlige del af riget ligger dog også fæstningen Thrakinbûr, en blandt flere dværgefæstninger i hertugdømmet. Ikke langt derfra ligger Enkemagermosen; en øde og yderst farlig mose, og ligeledes Åndeklippen, en både mytisk og mystisk klippeformation.

Der er mangfoldigt i Gyldenhåb, især fordi indbyggerne fra alle hjørner af De Fire Riger rejser dertil for at finde arbejde, handelsmuligheder, et eventyr eller to eller sågar blot for at stifte nye bekendtskaber. “Til Gyldenhåb rejser man, hvis man gerne vil finde lykken”, siges det ofte, både i og uden for hertugdømmet.

Kultur:
I Gyldenhåb bor der primært mennesker, men også halvlange tæller en del i det samlede antal. I mange dele af hertugdømmet er der livligt, indbyggerne er generelt glade og tilfredse med tilværelsen og åbne over for fremmede – det er kun ganske sjældent der ikke er en ledig seng på en af de mange kroer. Denne imødekommenhed skyldes i høj grad, at Gyldenhåb er et rigt område med meget overflod, især på grund af den omfangsrige handel, der bl.a. muliggøres af de mange floder der går på kryds og tværs af hertugdømmet samt den store kystlinje, der omkranser det. Forholdet mellem de forskellige arter internt er også usædvanligt fredeligt; mennesker, halvlange, dværge og sågar elvere formår at leve i fordragelighed, i hvert fald for det meste. Det er naturligvis ikke alle steder i Gyldenhåb der er lige fredelige, men undgår man den mest nordlige eller sydlige del af hertugdømmet, hvor orker og gobliner eller isolationistiske elvere holder til, er der generelt ikke grund til at være på vagt.

Spirituelt:
Kongemagten udgår fra Gyldenhåb og dets hovedstad, og menneskene er derfor naturligt stærkt Vegiltroende. I Gyldenstad findes netop Vegils Hus’ berømte Overhus, et meget besøgt mål for pilgrimme. Ligeledes ligger Det Royale Tempel til Hattens Herre, Verdensbæreren Hattos Evige Udholden, også i Gyldenstad, og tiltrækker mange Hattopræster, ligesom de lokale er stærkt Hattotro. Da der er mange bønder bosat i hertugdømmet, er Sifentia ligeledes oftest repræsenteret ved et tempel eller to i de fleste byer. Jamtain er også en udbredt guddom, både blandt de mange halvlange, i byerne langs Kongsvejen (der primært lever af rejsende til og fra hovedstaden), og ikke mindst i Gyldenstad selv, hvor også de mange bosiddende kunstnere, musikere mv. desuden er flittige til at ære Morken.

Berømte steder:
Gyldenstad Hovedstaden ikke kun i Gyldenhåb Hertugdømmet, men hele De Fire Riger. Også kaldet Kongens Stad.

Sylvalon En mindre elverby hvor vildelvere beskytter den magiske sø, der har helbredende evner, og som derfor er et rejsemål for mange ramt af sygdom.

Åndeklippen En mystisk klippeformation, hvis nærområde er et ødeland. Alle hattens arter undgår at rejse dertil, eller blot i nærheden, på nær de bosiddende gobliner samt enkelte eventyrere eller valfartende elvere, der mener at kunne komme i kontakt med deres ånder.

Gråklippefontænen – Den vigtigste Fontæne i alle De Fire Riger, værende det største kraftpunkt. Det var Fontæneordenens administrative centrum, ikke kun for Gyldenhåb Hertugdømmet men for hele Varkilia, og før Fontænen faldt var der altid mange magibrugere og præster der rejste til og fra Gråklippefontænen for at lære nyt om magiens mønster og debattere planerne, Akashe eller andre magirelaterede emner. I dag er de rejsende udskiftet til pilgrimme og andre eventyrriddere.

Nordhåb og Vesthåb Akademi Den Blå Flammes Ordens to magiske akademier i Gyldenhåb, hvoraf Nordhåb er det største i De Fire Riger. Ledet af greve og hofmester Marcus Crassus, der egentlig er officielt bosiddende i Regni Hertugdømmet, nærmere specifikt Cranholt-grevskabet, men i dag hofmester af Gyldenhåb.

Grevskaber:
Kløvermark, Erik Hjelmkløver:
Kløvermark er langt det største grevskab og udgør det meste af Gyldenhåb, og har både Sylvalon, Åndeklippen og Gråklippefontænen i sit territorium. Grevskabet blev grundlagt da landet blev tildelt Erland Hjelmkløver, Tommasino I’s øverste hærfører samt personlige rådgiver, for at have kæmpet ved hans side mod Fontæneordenen.

Licar, (Fyrst) Sito Svenning Licar (æresgrevskab):
Licar er et æresgrevskab der blev tildelt Absalon Licar, en hånd af Vegil, som under kampen om Kongemagten efter Tommasino 17.’s død, personligt reddede den kommende konge Lysander I’s liv. Da Lysander I endeligt vandt magten i De Fire Riger, tildelte han som gave Absalon Licar, sammen med en fyrstetitel, den lille ø som tidligere havde været en del af Sølverbugt-grevskabet.

Rosfeldt, Eckhard Rosfeldt (vasalgrevskab):
Rosfeldt er et vasalgrevskab af Kløvermark, og er dertil også fuldstændig omsluttet af dette større grevskab. Rosfeldt er i alle anliggender, bortset fra ved navn, en del af Kløvermark og regeres i praksis også af Erik Hjelmkløver, hertugen af Kløvermark.

Sølverbugt, Sebastian Königswache:
Sølverbugt er langt det rigeste af grevskaberne, og omkranser hele kongerigets hovedstad, Gyldenstad og de to magiske akademier, samt hele hertugdømmets vestlige kyst. Sølverbugt har altid påtaget sig ansvaret for at forsvare hovedsædet og dermed også Kongen, og anser derfor sig selv som værende det vigtigste grevskab – ikke kun i Gyldenhåb, men i hele Kongemagten.