Planerne

Planernes oprindelse og deres eksistens:
Under stormens forsegling skabte Akashe de første planer uden for Det Materielle Plan, her først Elementplanet, hvor de fire elementer blev holdt. Dette plan var forbundet med hvert af elementernes oprindelse, fx. solen for ildelementer. Men Akashe mente tilsyneladende ikke, at dette var nok, for Han tog kort efter Magiens Mønster og begyndte at væve videre på det, og Hun vævede til, at Han havde hele hatten dækket i ren magi. Dernæst tog Hun de individuelle mønstre og justerede dem, så de var fuldstændig ens, hvorefter de pludselig forsvandt, og alt var, som det var før. Akashe forsvandt også, og det siges, at Han derefter drog bort for at designe hvert enkelt plan, hver eneste detalje, hver eneste korn af sand og hvert eneste vindstød. I disse planer placerede Akashe nu disse kopier af Magiens Mønster, men Hun havde efterladt én enkelt tråd løbende gennem alle de endeløse planer, som forbandt dem. Han havde skabt endeløse verdener, men alle besad den samme magi, det præcis samme mønster, hvor nogle lignede kopier af Det Materielle Plan, altså Hatten, og andre lignede intet før set af de Ti Sande Guder.

Planerne virker også – ganske “tilfældigt” – til at ligge i en bestemt rækkefølge ikke endnu forstået, som gør det nemmere at rejse mellem nogle planer og sværere at rejse mellem andre. Det spekuleres, om det er grundet fejl i mønstrenes justering ift. hvor tæt de er “placeret” på hinanden, mens andre påstår, at det blot er endnu et af Akashes anomalier – en del af planen, som vi blot ikke kan erfare endnu. Disse endeløse planer er på en og samme tid lige så mystiske og ulogiske, som de er slavebundet af guddommelige regler, og ikke mange er blevet set, og endnu færre dokumenteret.

Dokumenterede planer:
Det Materielle Plan: Dette er Hatten selv, og tilsyneladende også det originale plan. Det er her, hvor guderne har deres skaberværker, deres domæner og deres magt. Her regerer love og regler sat af guderne, og der er alt i alt en vis guddommelig balance, fordi guderne på alverdens måder kan holde hinanden i skak, så ikke en enkelt guds domæner, skaberværker, m.m. får overhånd på Hatten.

Åndeplanet: Dette plan er i direkte forlængelse af Det Materielle Plan. Alle fysiske objekter fra Det Materielle Plan har en åndelig essens som befinder sig på dette plan. Der findes desuden også åndelige væsner som er uafhængige af nogen fysisk form, som kan interagere med Det Materielle Plan, uden selv at være der. Det er ikke unormalt at flere magibrugere kan vandre i Åndeplanet, men det er altid tilrådet, at besøget holdes så kortvarigt som muligt – den sidste magibruger, der er blevet opslugt af dette plan og tilbage i Det Materielle Plan nu kun er en bevægelsesløs figur, drænet for livskraft, tanke og alt andet, er ikke født endnu.

Drømmeplanet: Det er her drømme i deres enkleste forstand eksisterer. Her udviser magibrugere næsten uendelig kontrol over dem selv og miljøet omkring dem: jorden selv kan formes blot ved hjælp af tankerne, og objekter kan danne sig ud af ingenting. Men det betyder ikke Drømmeplanet er ufarligt, langt fra – mange en magibruger har rejst hertil for aldrig at vende tilbage til Det Materielle Plan, da de drives til vanvid af den enorme magt de har i hænderne (og lige så blot potentialet om den uudtømmelige magt de kan besidde).

Det Dæmoniske Plan: Det Dæmoniske Plan er regeret af dæmoner skabt af Blodfloden. Denne flod har, ifølge legenderne, skabt dæmonerne, og så længe den forbliver, forbliver dæmonerne også. Planet er i konstant henfald, og fodres af uskyldigt blod, tortur, krig og destruktion, som dæmonerne må udløse for at forblive i live, for skulle Blodfloden en dag løbe tør, betyder det enden for planets beboere. Mange magibrugere har i tidernes løb forsøgt at besøge Det Dæmoniske Plan, enten for lærdom, magt eller slet og ret naiv nysgerrighed, men ingen – som i ingen – af dem er endt godt.

De Dødes Plan: Dette er planet hvor de døde sjæle vandrer mod Garons porte. Hvad er bag disse porte? Ingen idé. Det vides udelukkende at der er en svag forbindelse mellem dette plan og Det Materielle Plan, da sjæle fra dette plan stadig kan kontaktes i et kort tidsrum, når personen svæver mellem liv og død – men så snart sjælen har nået Garons land, er det umuligt at opnå kontakt.

Det Guddommelige Plan: Dette er blot et teoretisk plan, da ingen nogensinde har formået at tage kontakt hertil, og dermed bevise dets eksistens. Men det formodes, at guderne selv må eksistere på deres eget plan, hvorfra de kan overse alle planerne.