Gonjaer

Udseende:
Gonjaer, eller gonjamonstre som de ofte kaldes af mennesker og andre væsner, uvidende om deres egentlige natur, er på trods af deres hårde og skræmmende udseende relativt fredelige væsner. Gonjaer er typisk slanke, senede og muskuløse, med askegrå hud, et kroget horn i panden og skarpe, næsten orklignende stødtænder i undermunden. De undergår tatoveringsritualer fra barnsben, og alle gonjaer er tatoveret med forskellige snirkler og ældgamle magiske symboler, på præcist halvdelen af deres krop (delt lodret) – men aldrig mere end det.

Kultur:
Der vides ikke meget om gonjaer og deres kultur, andet end at de er mestendels et nomadisk folk, der udelukkende virker optaget af at indsamle viden i alle dens afskygninger – alt lige fra kampteknikker, lægekunst, geometri, håndværk til kartografi og de nyeste eliksirer eller formularer. Al viden er tilsyneladende vigtig og relevant for gonjaerne, og den enkelte gonja tager fra deres mange rejser alt de lærer med sig hjem og skriver i en stor bog, der endnu ikke vides navnet på og deres blot omtales som Gonjabogen.

Man ved også at gonjaerne har et overgangsritual, der markerer at gonjaen går fra ung eller barn til voksen. Dette rituals navn kendes ligeledes heller ikke, men har fået navnet “Gonjadrømmen” af lærde: den unge gonja skal sidde i en hule med et bål, som der kastes en speciel urt på, hvorefter der af gonjaens klan rulles en stor sten for hulen. Den unge gonja skal nu i tre dage og tre nætter hallucinere og drømme, men vigtigst af alt undgå at begå selvmord eller på anden måde miste viddet. Herefter er gonjaen voksen og dens første (og tilsyneladende eneste) “mission” er at vandre Hatten tyndt og søge viden som stammen ikke allerede besidder, som herefter skrives i Gonjabogen.

Gonjaer fra hele Hatten mødes også engang imellem og skriver sammen i Gonjabogen. Hvornår er uklart, da det er nedfældet i Gonjabogens ældgamle tekster, som er forbudt for alle ikke-gonjaer at studere, og udregnet ud fra stjernernes position, gudernes gunst og de tidligere gonjaers hemmelige visdom.

Religion:
Gonjaer tilbeder hyppigst Dunetan, da de er et nomadefolk og derfor tit har brug for Hans velsignelse på vejene. Derudover tilbeder gonjaerne også Akashe, som de opfatter som kilden til al den visdom som de endnu ikke besidder. Ifølge gonjaernes egentlige mytologi er de skabt af en forening mellem Akashe og Dunetan og sat på Hatten for at forstå den. Når gonjaerne opnår hvad de kalder for “Det Sidste Svar” vil de, ifølge deres tro, opnå enighed med Guderne og blive et med Hatten. Hvad “et med Hatten” betyder, er dog endnu uklart.