Ordenen for Verdens Renselse for Synd og Kætterskab

Navn: Ordenen for Verdens Renselse for Synd og Kætterskab. Også kendt som Lysets Udsendinge (primært af dem selv) eller Retfærdens Sande Krigere (af det lavere borgerskab i De Fire Riger).
Gud: Ordenen for Verdens Renselse for Synd og Kætterskab bekender sig til Vegil, men i en ekstrem udgave.
Grundlagt: 5. tidsalder, ukendt årstal.
Grundlægger: Vladimir Lysbringer.
Hovedkvarter: Ukendt, men indenfor De Fire Riger.
Størrelse: Ukendt.
Mål: At rense Fauntasia komplet fra Kaos og udbrede Vegils ord til alle (lovlydige) væsner.
Motto: ”Målet helliger midlet” (eller sommetider hørt som i regel 3: ”Vejen til Retfærden går gennem Mørket. Sky ingen midler for at bringe Ham ære.”)
Status: Aktiv (dog forbudt i De Fire Riger).

Opførsel og værdier:
Ordenen for Verdens Renselse for Synd og Kætterskab er en menneskelig, fundamental og religiøs/militær orden. Ordenen består af en blanding mellem krigere, munke og (krigs)præster, og kæmper indædt mod al Kaos og Mørke (både i form af guder og arter). Ordenens mål, der ofte misforstås af andre arter, er ikke at Fauntasia udelukkende skal bebos af mennesker, men helt konkret af den kun skal bebos af lovlydige skabninger – det være sig både mennesker, dværge, elvere, osv. Ordenens medlemmer ser vejen til Lyset og Retfærden som en smertens vej. Hvis et medlem begår en fejltagelse, lille eller stor, vil de straffe sig selv fysisk på den ene eller den anden måde, mens de vil hviske bønner om tilgivelse til Vegil.

På trods af at Ordenen er blevet erklæret forbudt af Vegils Hus, er den populær blandt det lavere borgerskab i De Fire Riger, da den opererer uden nogle synlige politiske motiver. Handling er, som man siger, mere værd end ord, og hvor Vegils Hus ofte taler mere end de reelt gør, er Ordenen ikke bange for at få tingene gjort. Det lavere borgerskab har som regel kun lige mad nok på bordet, og på trods af de høje skatter og hårde straffe, er der stadig mange tilfælde af lovovertrædelser – for slet ikke at nævne angreb fra orker og andet der truer den enkeltes liv. Ordenen er dog ikke nødvendigvis Lysets Udsendinge, som de ellers kalder sig selv: det hænder f.eks. at hele landsbyer bliver brændt ned til grunden, på trods af dens rene uskyld. Dette skyldes mest af alt at Ordenen ofte nærer meget stor mistillid til enhver udenfor deres egne rækker. Men da den enkelte borger i De Fire Riger naturligvis ikke har meget at gøre med Ordenen på daglig basis, er det oftest udelukkende de gode historier der florerer: Ordenen har nemlig folk i ligegodt alle samfundsklasser, som både forsøger at hverve nye rekrutter og sprede propaganda, og ligeledes finde frem til Kaos og Mørket hvor end det må lure. Generelt handler Ordenen med magt og styrke før ord, og er de eneste der besidder hvad de kalder ”Retfærdens Syn”, som derfor, ifølge dem selv, er de eneste der ved hvem der ejer sand lovlydighed. De tror fuldt og fast på at målet helliger vejen dertil, hvilket også er deres motto, og de bruger både vold og tortur for at finde frem til Lyset.

Ordenen byggede i dens begyndelse konstant nye huse, templer, klostre og monumenter til Vegils ære, og de bygninger er derfor meget udbredte i De Fire Riger. Bygningerne er altid tunge, massive værker i hård, kold sten. De er ofte prydet med høje, store vinduer i gotisk stil og glaskupler, for bedre at få Lyset ind. Disse vinduer er næsten altid udsmykket med glasmosaik af begivenheder der har betydning for Ordenen, f.eks. deres grundlægger, en helgen eller en gerning i Retfærden og Lysets tjeneste. Bygningerne er altid udsmykkede med hellige symboler, og ofte er udsmykningen også militært inspireret, f.eks. med sværd, skjolde og andre våben eller rustninger.

Regler som følger af Ordenen for Verdens Renselse for Synd og Kætterskab:
1) – Han er over alle, Hans bud og ord ligeså. Tjen Lyset og Retfærden, i livet som i døden. Følg Hans lys og forlad det aldrig, og forråd aldrig Hans navn og bud.
2) – Bed Ham om nåde og vis Ham ære mindst tolv gange hver dag, thi 10 er det helligste af alle tal.
3) – Vejen til Retfærden går gennem Mørket. Sky ingen midler for at bringe Ham ære.
4) – Dit liv er Hans gave. At fratage dig det ved egen hånd er en synd.
5) – Bring aldrig våben mod Hans følgende, ej heller Hans huse, templer, klostre eller monumenter.
6) – Dræb bæstet og den skyldige, thi deres åndedræt er spot mod Ham.
7) – Sig aldrig de Mørkes navn, thi det ødelægger sjælen og fordærver sindet.
8) – Loyalitet er en dyd: dem der ej har den, bør ej heller have livet.
9) – Gerrighed er svaghed, og svaghed skal straffes med døden.
10) – Alkohol slører synet og leder selv mesteren fra Lyset.

Ordenen for Verdens Renselse for Synd og Kætterskabs historie:
Da Ordenen for Verdens Renselse for Synd og Kætterskab i sin tid opstod i den 5. tidsalder, var den et vigtigt element i Vegils Hus og stod bl.a. skulder til skulder med ridderordenen Vegils Sønner, da de kæmpede sammen mod Fontænen, der på daværende tidspunkt var ekstremt mægtige. Da det endeligt lykkedes Tommasino Gyldenskjold I at vælte Fontænen og grundlægge De Fire Riger, blev begge ordener officielt en del af Vegils Hus, og organisationen spredte sig snart over hele riget.

I starten blev Ordenen primært brugt af Vegils Hus som et potent våben til at indgyde lov og orden i det unge rige, men som tiden gik, opstod der dog spændinger mellem Vegils Hus og Ordenen for Verdens Renselse for Synd og Kætterskab; men også mellem Vegils Sønner og Ordenen var der dårlig stemning. Vegils Hus skulle konsolidere sin magt med både Kongemagten og kongen selv, men ligeledes med de mange andre arter og grupperinger i Varkilia, således at riget ikke blev tvunget ind i nye krige. Ordenen, derimod, følte ikke at deres mission var noget nær færdig, og de rejste derfor aktivt rundt i Varkilia og udbredte deres budskab – og næsten hver eneste gang kom det til vold. Stridighederne mellem Vegils Sønner og Ordenen var mest af alt en teologisk uenighed, da begge mente, at de var Vegils sande krigere, og det var ikke uhørt at flere fra begge sider sommetider kom op at slås eller blev ramt af ”tilfældige” uheld og lignende.

Til sidst blev det for meget for Vegils Hus, der i første omgang beordrede Ordenen i eksil udenfor De Fire Riger. Da Ordenen fundamentalt følger Vegils bud adlød de uden de store problemer. Mange så det faktisk som en fantastisk chance for at udbrede Vegils ord, da folk i De Fire Riger efterhånden var så lovlydige, at der ikke længere var brug for at prædike lov og orden. Ordenen havde en idé om, at de nu skulle omvende ”hele Fauntasia”, og derefter vende hjem som helte. Realiteten var at Vegils Hus ikke lang tid efter deres afrejse forbød Ordenen helt og holdent, og de få tilbageværende medlemmer i De Fire Riger blev fængslet, dræbt eller forsvandt simpelthen. Da Ordenen senere lærte hvad der var sket, var det nær ved at knuse dem: de var blevet forrådt af de selvsamme som prædikede Vegils ord om loyalitet og lydighed, og, som rygtet gik, havde Vegils Sønner ligeledes været indover beslutningen. Godt nok havde der været uenigheder, men Ordenen havde aldrig forestillet sig at de på den måde ville blive stukket i ryggen. Dette bragte hele deres hellige mission i tvivl, for hvis ikke Vegils Hus støttede dem, hvordan kunne de så vide sig sikre på at Vegil selv gjorde det? Der var derfor mange som udvandrede fra Ordenen, enten tilbage mod De Fire Riger som civile eller mod fremmede lande – begge havde de lagt Ordenens værdier bag sig. Nogle få holdt dog ved, og de resterende medlemmer af Ordenen kom frem til at det i virkeligheden var dem som var de retfærdige, og at Vegils Hus, Vegils Sønner, ja sågar hele Kongemagten var blevet korrupt. Igennem den overbevisning blev det nye fjendebillede til, og en del af Ordenen blev omlagt til en spion- og propagandaloge, som med tiden fik infiltreret store dele af De Fire Riger.

I dag er Ordenen for Verdens Renselse for Synd og Kætterskab og De Fire Riger dog ikke officielt i krig, da Ordenen godt ved, at de ikke kan besejre hele Kongemagten som det ser ud lige nu. Det vides derfor ikke med sikkerhed hvor Ordenen holder til eller hvor mange medlemmer de har, men der er ofte rygter om at medlemmer fra Ordenen er blevet spottet rundt omkring i De Fire Riger. Der kommer imidlertid kun ganske sjældent noget konkret ud af rygterne – enten fordi de ikke passer, eller fordi der bliver lagt låg på fra Kongemagtens side, uanset om de så får fat i personen eller ej.

Symbol:
Ordenen For Fauntasias Renselse symbol