Holdleder og assisterende holdledere:
Johannes Madsen, holdleder, tlf: 50 14 32 14 – mail: johannes7609@gmail.com
Asbjørn Ejsing, assisterende holdleder, tlf: 28 15 83 63

Kostume og våben:
Krav:
Det er et krav at man, som mandlig dværg, har et skæg på.

Kostume:
Dværge bærer tit tøj i jordfarver, eller generelt i dæmpede farver. De er dygtige håndværkere og pryder sig gerne i fint, men ligeledes praktisk, tøj.

Våben/udstyr:
Dværge er effektive og dygtige soldater, da næsten alle dværge aftjener en form for værnepligt og derfor er i stand til at bruge våben. En lov i dværgenes egne lande sikrer dem retten til altid at være bevæbnet, og en dværg af krigerkasten vil altid bære en kampøkse på sig – dværge fra andre kaster kan bære arbejdsøkser, men ikke krigsøkser. Dværge er berømte for at benytte sig af våben med vægt mod enden som f.eks. økser, hamre, stridskøller eller morgenstjerner, men dværge kan bevæbne sig med alt, og dværge med skjolde, spyd eller sværd er langt fra uhørt. Næsten alle dværge bærer rustning til dagligt i form af ring- eller skælbrynjer. Læderrustninger bruges som regel ikke, undtagen som et supplement. De større rustninger har de som regel stående i sit værksted og tager dem kun på når der reelt er krig, for det er både svært og udmattende (og ligeledes farligt!) at arbejde i en smedje iført en tung metalrustning.
Dværge ejer som udgangspunkt også en smedehammer og en minehakke der bruges til håndværk.

Dværgene
Holdbeskrivelse:

Arbejdsomme, ”De Førstefødte”, Grådige, Håndværkere, Stolte, Stædige, Ærefulde
Dværge er et ældgammelt folk der er små og korte, men brede og solide, og som bærer enorme skæg der ofte er flettede og udsmykkede. Skægget er et symbol på alder, visdom og erfaring. Langt de fleste dværge bor under jorden, og som regel i underjordiske fæstninger. Dværge er fysisk stærke og utroligt arbejdsomme og flittige væsner, og ejer en skjult og ældgammel viden om al håndværkskunst, som de har modtaget igennem deres tilbedelse af deres skaber og guddom Morad-Duhn (Morken på menneskesprog).

Dværge ejer den tålmodighed som er nødvendig for et håndværkerfolk, men de har ofte en tendens til hidsighed og er generelt enormt stædige. Dværge kan være gnavne på hinanden i århundreder, og kan endda arve skænderier igennem flere generationer. Dværge er også grådige væsner, og vil ofte gerne have en lidt større bid af kagen, end andre synes er helt rimeligt. Nogle vil også mene at dværge er urimeligt stolte, men for en dværg er det bare sådan det er; de er lidt bedre end andre arter, synes de i hvert fald selv. Dværge kan berette i uendelig lang tid om deres håndværksbedrifter, hvilken familie dværgen er fra – og hvad familiens medlemmer har bedrevet igennem tiderne – og hvorfor andre ikke er helt lige så dygtige som dem selv.
Dværge er dog samtidigt noble og ærefulde og med stolte klantraditioner. En lovlydig dværg, hvilket hovedvægten af dværge er, vil aldrig lyve (men dog gerne overdrive), stjæle, plyndre eller begå mord. Har de et fjendskab med en person vil de ikke forgifte dem eller hyre en lejemorder. De vil i stedet kontakte personen, forklare hvorfor der er fjendskab imellem dem, og som regel mødes ansigt til ansigt – enten med ord eller våben.

Dværgene holder sig meget for sig selv, men kan godt omgås og sommetider leve sammen med andre arter. Dværge handler primært med mennesker, men også halvlange er en typisk handelspartner. Dværge hader og afskyr gobliner og orker som pesten, og de har også haft en nærmest endeløs krig med sortelvere under jorden siden den første dag de mødte hinanden. Dværge har ligeledes en udpræget mistro, og til tider et decideret had, til alle slags elverfolk pga. krigen i Den 2. Tidsalder – en tid ingen af de nulevende elvere og dværge reelt kan huske, men som alligevel er grund til fjendskab, især fra elvernes side da dværgene ødelagde elvernes prægtige Soltræ. At der samtidigt hersker en religiøs uenighed om hvilken art der blev skabt først hjælper bestemt heller ikke på deres forhold, og selvom elverne har fået overbevist de fleste af Fauntasias arter om at de var De Førstefødte, er dværge ikke blege for at bruge den samme titel om dem selv.

Hvorfor er dværgene i Sværddyb?
Hvor der er rigdomme i jorden er dværge at finde, og sådan er det også i Sværddyb. Da de første dværge ankom mødte de Tordenelverne, men da dværgene kun var interesseret i undergrunden lod de to arter hinanden være. Ikke længe efter oprettede de en post i Labyrinten, men det varede ganske kort, da de oprindelige beboere i form af sortelvere og gobliner ikke brød sig om at blive forstyrret. Dværgene fandt derefter frem til det som i dag kaldes for Sværddyb Mine, og begyndte at udvinde ressourcer herfra. Her kom ingen og generede dem, og da først mineralerne blev opdaget spredtes rygtet om områdets rigdomme hurtigt, og det varede ikke længe inden mange dværge drog mod Sværddyb. De kunne naturligvis ikke alle sammen være i Sværddyb Mine, så nødvendigheden gjorde at fæstningen Khâz’drainbûr blev bygget. I lang tid trivedes dværgene godt i Sværddyb, og en gruppe halvlange fik endda lov at bosætte sig i Khâz’drainbûr hvor de både drev handel og åbnede en kro. Selv da menneskerne ankom til Sværddyb var det blot en ny handelspartner for dværgene, og til tider en allieret mod både orker, gobliner og sortelvere som var de reelle problemer i området.

Men de gode tider varer ikke evigt, og udvindingen fra Sværddyb Mine blev mindre og mindre, indtil udbyttet var så ubetydeligt at de fleste dværge valgte at forlade området. Khâz’drainbûr blev forladt og gik i forfald. De halvlange åbnede en ny kro i Rosenhaven tæt på Tordenelverne, og de få dværge der blev tilbage kunne ikke holde stand mod deres fjender alene, og valgte derfor at bosætte sig i Sværddyb By. I dag er der ganske få dværge i Sværddyb, men af og til dukker der nogle håbefulde sjæle op som håber på at finde rigdom i den efterhånden godt udtømte Sværddyb Mine, eller som ønsker at indtage Khâz’drainbûr for ærens skyld.

Dværgenes kultur

Dværgenes samfund:
Dværgene bor i deres kæmpe mine- og smedehaller. Disse byer ligger hyppigst under Fauntasias bjergkæder og kaldes “fæstninger” bl.a. fordi de er opbygget som fæstningsværker. Hver fæstning fungerer som en individuel bystat, men mange af dem deler ældgamle love og traditioner. Disse fæstninger består af store smukke haller og et ofte avanceret gangsystem, samt tunneller til minedrift. De ledes som regel af en konge der bakkes op af de mest magtfulde dværgeklaner.

De forskellige kaster:
Alle dværge tilhører en bestemt kaste, hvor krigerkasten og håndværkerkasten er de mest udbredte. Modsat mange andre samfund er håndværkeren hierarkisk sat over krigeren hos dværgene.

Religion:
Morad-Duhn (Morken på menneskesprog) er dværgenes skaber og primære guddom. Hver dag synges der i fælleskor sang til Morad-Duhn inden arbejdet begynder, og der synges også gerne under arbejdet.

Spise- og drikkevaner:
Dværge spiser og drikker godt. De er hårdføre, tætpakkede væsner og skal bruge en masse energi; derfor er kød og øl en fast del af en dværgs diæt.

Kunst:
Dværgene er et håndværkerfolk og udsmykker næsten alt hvis de kan slippe afsted med det. Kunst er at finde hvor som helst, bare ikke i det uforarbejdede – en dværg kan finde skønhed i en klump råt metal, men det bliver ikke kunst før dværgen har haft det i sin smedje. Dværge har derfor udpræget en tro på at alting kan være en kunstform. Krig, for eksempel, kræver bestemte redskaber, ekspertviden, erfaring og mentalitet, og det samme gælder for alt andet. Som sådan er det forventet at enhver dværg hengiver tid og tålmodighed til at mestre deres givne fag og finder glæde og stolthed i deres arbejde.

Ritualer/fester:
Sejrsgildet:
Denne fest varer ti dage og ti nætter og afholdes hvert tiende år. Dværgene fejrer den legendariske helt Trækløver Alfebane der gik på en episk selvmordsmission under Den Første Krig i Den 2. Tidsalder og dødeligt sårede elvernes Soltræ. Dagene går med godhjertede og lystige hyldestfester, og nætterne med vemodige og sorgfulde mindefester.