Den siddende bestyrelse trådte i kraft pr. 18/03-2018.

Bestyrelsesmedlemmer:
Peter Christian Brincker (formand)
:
– Generalforsamling
– Bestyrelsen/bestyrelsesmøder
– Kontakt til medlemmer, forældre og andre interesserede
– Spilverdenen
Telefonnummer: 41 62 82 42
Mail: pcbrincker@gmail.com

Gabriel Thordahl-Jensen (kasserer):
– Økonomi
– Medlemsliste
– Kommune, bank, projekter, m.fl.
– Hjemmesideadministrator (hjemmeside/Facebook)
Telefonnummer: 81 71 55 17
Mail: gabrielthordahl@gmail.com

August Andreas Bonnén:
– Producer
– Teamet/teammøder
– PR
Telefonnummer: 28 14 35 30
Mail: augustbonnen@gmail.com

Bertil Christensen:
– ”Folkets Mand” (tillidsrepræsentant for medlemmerne)
– Arrangementer (medlemmerne)
– Plot
– Roller/rolleark
Telefonnummer: 40 89 63 40
Mail: bertil1998@gmail.com

Vera Magnussen:

Telefonnummer: 53 54 36 37
Mail: veramagnussen14@gmail.com

Suppleanter:
1. suppleant – Hjalte Birck Ahlstrand:
Telefonnummer: 42 36 12 34
Mail: hjalteahlstrand@gmail.com

Alle:
Undervisningsledelse (fælles ansvarsområde, men med August Andreas Bonnén som daglig leder)

Revisor:
Frederik Bækkelund
:
Telefonnummer: 60 72 30 06
Mail: frederik-b-r@hotmail.com