Bestyrelsen

Den siddende bestyrelse trådte i kraft pr. 15/04-2023.

Bestyrelsesmedlemmer:
Nikolai Ellegaard Sørensen (Formand)
:
– Bestyrelsen/bestyrelsesmøder
– Team Inpersona/teammøder
– Kontakt til medlemmer, forældre og andre interesserede
Telefonnummer: 30 48 93 91
Mail: nikolai.ellegaard@gmail.com

Gabriel Thordahl-Jensen (Kasserer):
– Økonomi
– Medlemsliste
– Kontakt til kommune, bank m.fl.
– Hjemmesideadministrator (hjemmeside/Facebook)
Telefonnummer: 81 71 55 17
Mail: gabrielthordahl@gmail.com

Anna Hultengren Larsen (Bestyrelsesmedlem):
– PR
Telefonnummer: 60 52 20 23
Mail: annahultengren@gmail.com

Johannes Madsen (Bestyrelsesmedlem):
– Arrangementer for medlemmerne
– Teamture
Telefonnummer: 50 14 32 14
Mail: johannes7609@gmail.com

Lucas Moreira (Bestyrelsesmedlem):
– Producer
– Kurser til bestyrelsen/teamet
– Scenariegruppen
– Spilverdenen/Skribenterne
Telefonnummer: 60 21 15 76
Mail: lucohlmor@gmail.com

Suppleanter:

Udenfor bestyrelsen:
Plot: Adelia Østergaard Nielsen
Bertil Christensen – “Folkets Mand” (tillidsrepræsentant for medlemmerne)

Revisor:
Frederik Bækkelund
:
Telefonnummer: 60 72 30 06
Mail: frederik-b-r@hotmail.com