Den siddende bestyrelse trådte i kraft pr. 18/03-2018. Vera Magnussen trådte den 13. august 2018 ud af bestyrelsen, og Hjalte Birck Ahlstrand, værende 1. suppleant, indtrådte deraf i bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer:
Peter Christian Brincker (formand)
:
– Bestyrelsen/bestyrelsesmøder
– Teamet/teammøder
– Kontakt til medlemmer, forældre og andre interesserede
– Spilverdenen
Telefonnummer: 41 62 82 42
Mail: pcbrincker@gmail.com

Gabriel Thordahl-Jensen (kasserer):
– Økonomi
– Medlemsliste
– Kommune, bank, projekter, m.fl.
– Hjemmesideadministrator (hjemmeside/Facebook)
Telefonnummer: 81 71 55 17
Mail: gabrielthordahl@gmail.com

Bertil Christensen:
– ”Folkets Mand” (tillidsrepræsentant for medlemmerne)
– PR
– Plot
Telefonnummer: 40 89 63 40
Mail: bertil1998@gmail.com

August Andreas Bonnén:

Telefonnummer: 28 14 35 30
Mail: augustbonnen@gmail.com

Hjalte Birck Ahlstrand:

Telefonnummer: 42 36 12 34
Mail: hjalteahlstrand@gmail.com

Suppleanter:

Alle:
Undervisningsledelse (fælles ansvarsområde)

Udenfor bestyrelsen:
Producer (Anna Hultengren Larsen)
Arrangementer (medlemmerne) (Leonora Düring Matthiesen)

Revisor:
Frederik Bækkelund
:
Telefonnummer: 60 72 30 06
Mail: frederik-b-r@hotmail.com