Generalforsamling i Inpersona – Københavns Rollespilsteater (praktiske oplysninger)

Kære forældre og spillere.
Velkommen til Inpersonas ordinære generalforsamling i 2021!

Vi håber mange vil dukke op i år, også selvom det er på lidt andre betingelser. De praktiske oplysninger: begivenheden foregår i år ONLINE, torsdag den 18. marts kl. 19:00 på Zoom. Et link vil følge på vores Facebookbegivenhed, så se mere her op til og på dagen

Vi regner max. med at generalforsamlingen tager to timer. Dagsordenen ser således ud:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Bestyrelsens beretning.
5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
6. Næste års arbejde – bestyrelsen fremlægger sit forslag.
7. Forelæggelse af budget til godkendelse.
8. Fastsættelse af medlemskontingent.
9. Behandling af indkomne forslag.
10. Valg af:
a) 5 bestyrelsesmedlemmer.
b) Op til 2 bestyrelsessuppleanter.
c) Revisor.
11. Eventuelt.

Forslag skal sendes til foreningen mindst to uger inden generalforsamlingen på følgende mail: inpersonakbh@gmail.com
De nuværende vedtægter kan læses her: http://inpersonakbh.dk/inpersona/vedtaegter/
Er man interesseret i at læse mere om foreningen og vores arbejde kan det i øvrigt gøres via vores hjemmeside.

Bemærk at det kun er medlemmer der har stemmeret, men er man ikke medlem, er man meget velkommen til at dukke op alligevel.
Vel mødt!