Generalforsamling i Inpersona – Københavns Rollespilsteater (praktiske oplysninger)

Kære forældre og medlemmer 🙂
Hermed følger invitation til Inpersonas ordinære generalforsamling i 2018.
Ændringsforslag til vedtægterne, samt foreslået budget for 2018 og regnskab for 2017 vil følge senere. Begivenheden kan også findes her på Facebook

Velkommen til Inpersonas ordinære generalforsamling i 2018!
Vi håber mange vil dukke op, om man så har spørgsmål, er nysgerrig på processen, eller har tænkt sig at stille op til bestyrelsen.

De praktiske oplysninger:
Generalforsamlingen foregår søndag den 18. marts i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Pl. 3 – 1359 København K. Medlemmer fra foreningen vil stå ude foran til lidt i tolv, eller også er man velkommen til at ringe til formanden, Peter Christian Brincker, på: 41 62 82 42 … Vi går i gang kl. 12, og regner max. med at generalforsamlingen tager to timer. Der vil være te og kaffe.

Programmet ser således ud:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Årsberetning fra bestyrelsen og godkendelse heraf.
4. Fremlæggelse af driftsregnskab, budget og kontingent og godkendelse heraf.
5. Indkomne forslag. Forslag fra medlemmer skal indsendes til formanden senest en uge inden generalforsamlingen.
6. Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleanter (der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter).
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Som det fremgår, skal forslag sendes til formanden mindst en uge inden generalforsamlingen – det kan gøres til denne mail: inpersonakbh@gmail.com
Er man interesseret i at læse mere, f.eks. foreningens vedtægter, kan det gøres her på hjemmesiden. Bemærk at det kun er medlemmer der har stemmeret, men er man ikke medlem, er man velkommen til at dukke op alligevel.

Vel mødt!