Generalforsamling i Inpersona – Københavns Rollespilsteater (praktiske oplysninger)

Kære forældre og medlemmer 🙂
Velkommen til Inpersonas ordinære generalforsamling i 2020!
Vi håber mange vil dukke op, om man så har spørgsmål, er nysgerrig på processen eller har tænkt sig at stille op til bestyrelsen. Begivenheden kan også findes her på Facebook

De praktiske oplysninger:
Begivenheden foregår søndag den 1. marts 2020 i vores hus i Østre Anlæg, der ligger ved lejepladsen på Stockholmsgade 24 – 2100 København Ø. Hvis man har svært ved at finde det, er man velkommen til at ringe til vores fungerende formand, Nikolai Ellegaard Sørensen, på: 30 48 93 91. Vi går i gang klokken 16, og regner max. med at generalforsamlingen tager to timer. Der vil være te og lidt snacks.

Dagsordenen ser således ud:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Bestyrelsens beretning.
5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
6. Forelæggelse af budget til godkendelse.
7. Fastsættelse af medlemskontingent.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Valg af:
a) 5 bestyrelsesmedlemmer.
b) Op til 2 bestyrelsessuppleanter.
c) Revisor.
10. Eventuelt.

Forslag skal sendes til foreningen mindst to uger inden generalforsamlingen og skal sendes til denne mail. De nuværende vedtægter kan læses her. Er man interesseret i at læse mere om foreningen og vores arbejde kan det gøres via vores hjemmeside.

Bemærk at det kun er medlemmer der har stemmeret, men er man ikke medlem er man meget velkommen til at dukke op alligevel!
Vel mødt!