Team Inpersona har været på førstehjælpskursus!

En kort nyhed: Team Inpersona har nu været på et 7-timers førstehjælpskursus. Der er en del fra teamet der har prøvet en del blandede førstehjælpsforløb, men det er første gang vi alle sammen modtager den samme slags.
Heldigvis har vi igennem de sidste 15 år kun haft ganske få uheld, men vi har i bestyrelsen længe haft et ønske om at alle vores frivillige kunne yde førstehjælp hvis det blev nødvendigt, og det kan vi således nu. Vi har også sørget for at indkøbe to førstehjælpskasser af Falck, og kigger nu på at få anskaffet en Hjertestarter, så vidt det er muligt.

Førstehjælpskursus!