Generalforsamling i Inpersona – Københavns Rollespilsteater (praktiske oplysninger)

Kære forældre og spillere 🙂

Hermed følger invitation til Inpersonas ordinære generalforsamling i 2019.
Foreslået budget for 2019 samt regnskab for 2018 vil følge senere. Begivenheden kan også findes her på Facebook

Velkommen til Inpersonas ordinære generalforsamling i 2019!
Vi håber mange vil dukke op, om man så har spørgsmål, er nysgerrig på processen eller har tænkt sig at stille op til bestyrelsen.

De praktiske oplysninger:
Begivenheden foregår i vores nyerhvervede hus i Østre Anlæg, der ligger ved lejepladsen på Stockholmsgade 24 – 2100 København Ø.
Hvis man har svært ved at finde det, er man velkommen til at ringe til vores formand, Peter Christian Brincker, på: 41 62 82 42.
Vi går i gang klokken 12, og regner max. med at generalforsamlingen tager to timer. Der vil være te og kaffe.

Dagsordenen ser således ud:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Bestyrelsens beretning.
5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
6. Forelæggelse af budget til godkendelse.
7. Fastsættelse af medlemskontingent.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Valg af:
a) 5 bestyrelsesmedlemmer.
b) Op til 2 bestyrelsessuppleanter.
c) Revisor.
10. Eventuelt.

Forslag skal sendes til foreningen mindst to uger inden generalforsamlingen og skal sendes til denne mail: inpersonakbh@gmail.com

De nuværende vedtægter kan læses her
Er man interesseret i at læse mere om foreningen og vores arbejde kan det gøres via vores hjemmeside.

Bemærk at det kun er medlemmer der har stemmeret, men er man ikke medlem er man meget velkommen til at dukke op alligevel!
Vel mødt!