Valanurs Vogtere

Navn: Valanurs Vogtere.
Gud:
Valanurs Vogtere tilbeder ingen særlig gud, men det formodes, at en del af dens medlemmer tilbeder Jamtain.
Grundlagt:
Uvist, men sandsynligvis 5. tidsalder – ukendt årstal.
Grundlægger: Ukendt.
Hovedkvarter: Ukendt, men efter al sandsynlighed indenfor De Fire Riger (hvis der overhovedet eksisterer et hovedkvarter).
Størrelse: Ukendt.
Mål: At alle kan praktisere magi fuldstændigt frit i De Fire Riger.
Motto: Intet kendt motto.
Status: Aktiv (dog forbudt i De Fire Riger).

Opførsel og værdier:
Valanurs Vogtere er en hemmelig og forbudt paraplyorganisation for de der trodser Den Blå Flammes Ordens magikodex, og for de der mener, at det ikke er nogens opgave at håndhæve eller lovgive om magi. Gruppen er opkaldt efter en magibruger der blev henrettet af Kongemagten, da hun vævede helbredelsesmagi på sin syge far, der ikke havde råd til behandling fra Weitsteinsordenen. Valanurs Vogtere tog navnet på sig, for på den måde symbolsk at ”vogte” magibrugerens historie – men i enhver bevægelse med gode intentioner, tæller den selvfølgelig både folk der blot ønsker at være i fred for regler og papirarbejde, men også de som aktivt forbryder sig mod loven, og Valanurs Vogtere har i dag et ry for at udlære dæmontilbedere og dødemagere, samt at opfordre til oprør og fjendskab mod Kongemagten.

Man kan spørge sig selv om, hvorvidt det overhovedet er fordelagtigt med en organisation, der i selve sit formål er forbudt. For det første er det nødvendigt at forstå, at disse magibrugere har tendenser til søge sammen ganske som alle de andre. For det andet er det at stifte en officiel organisation en åbenlys provokation – et signal om at ikke alle er villige til at bøje nakken, blot fordi de bliver beordret til det. Som sådan vides der ikke meget om Valanurs Vogtere, og det skyldes naturligvis at de lever skjult og bliver jaget vildt af myndighederne.

Leder:
Valanurs Vogtere har p.t. ikke mindre end tre forskellige individer der alle har erklæret sig selv Stormester. Erklæringernes validitet kan dog ikke bekræftes.

  • Zarathos, dæmonolog. Tidligere Weitstein-magibruger der blev forført af vanddæmonen Suusthaturi.
  • Roberto Maldir. Magibruger, der ved hjælp af sin magi har udråbt sig selv til røverkonge og terroriserer diverse handelsveje, og generelt gør livet usikkert for alle og enhver.
  • “Midnatsmageren”, ukendt magibruger der efter sigende befinder sig tæt på Kongens hof.

Valanurs Vogteres historie:
Ukendt.

Symbol:
Valanurs Vogtere symbol