Koncept

Hvad laver vi?
Vi er en rollespilsskole, og har derfor naturligvis megen undervisning og træning: det er nemlig grundlaget for at lave rollespil der giver kraftfulde og eventyrlige oplevelser. Helt grundlæggende spiller man en rolle, som der udvikles gennem tiden. Man får ErfaringsPoint (EP) for hver gang man kommer, og disse kan bruges til at gøre ens rolle sejere og bedre. For at kunne lave en stærk rollespilsoplevelse, kræver det at hver enkelt mestrer reglerne, kender spilvirkeligheden, har en rolle med både personlighed og evner, og at man kan improvisere. Alt det kan lyde svært, og Rollespilsskolen er netop skabt med det formål at lære deltagerne om rollespilskunstens mange facetter, og for at skabe stærke, stemningsfulde og episke (rollespils)oplevelser, både her såvel som andre steder.

Rollespilsskolen har forskellige hold der relaterer til arter i spilverdenen, og på holdene trænes kultur, hierarki, kamp og fællesskab (læs mere nedenfor). Rollerne har forskellige evner, og derfor er der i holdtræningen også indlagt det vi kalder professionstræning, som er målrettet mod at hver enkelt bliver bedre til det deres roller vælger at beskæftige sig med, eller hvad holdet som helhed dyrker af professioner – f.eks. vil flere på menneskeholdet være bønder, dværge vil bruge tid på at mine, og elverne jager ofte i skoven. Ved siden af holdtræningen har vi fællestræning. Under fællestræningen vil et stort element være dramatræning, hvor vi har en række af forskellige improøvelser, som rangerer fra at gå helt overordnet til værks med at (over)spille en udvalgt følelse, eller skalere det ned, så den enkelte spiller via input fra andre skal gætte, og hernæst rollespille, hvilken profession han er – f.eks. en brygger eller en tømrer. Det kan også være at man, som en del af byens vagtværn, træner at håndtere fulde dværge på kroen, eller at skulle undersøge et mord i byens tempel. Eller at man som magibruger skal forberede en gudstjeneste, eller øve sig på sine formularer sammen med andre. Der er mange eksempler, og det er ikke så mærkeligt, for enhver rolle indgår i et naturligt samspil med andre, og siden hver enkelt rolle har forskellige personligheder, er der næsten et utælleligt antal måder at udføre rollespilstræning på. Til fællestræning kan det også være vi træner hvordan man bliver såret ingame, hvad man gør når ”spøgelser” dukker op (forbipasserende der ikke er en del af spillet), hvordan man er religiøs i vores verden (gudetræning) – eller at vi træner op til at tage ud til et andet rollespil (udflugtstræning).

Arternes holdtræning:
Hos Rollespilsskolen er der flere arter man kan spille, og træningen på de enkelte hold vil derfor være forskellig fra de andre.
Menneskerne vil f.eks. bruge tid på at træne at holde vagt, spille spil på kroen, og dyrke områdets marker.
De halvlange vil f.eks. bruge tid på at træne at bage og brygge ting, at hygge eller lave sjov og spas med folk, og for alt i verden at undgå kamp.
Solelverne vil f.eks. bruge tid på kamptræning, at samle urter og vogte naturens helligste steder.
Djinni vil f.eks. bruge tid på at studere de andre arter, søge lærdom i Fontænens bibliotek og praktisere magi.
Dværgene vil f.eks. bruge tid på at træne at mine, diskutere med hinanden (i meget lang tid) og drikke på kroen.
Goblinerne vil f.eks. bruge tid på at træne at stjæle, lyve og at gemme sig fra de andre hold.

Organisation:
Hvert hold har tilknyttet en holdleder og minimum én assisterende holdleder der hjælper til. Der er altså altid to instruktører pr. hold, og nogen gange flere. Disse personer leder træningen i samarbejde med resten af de frivillige, da vi i foreningen har fælles ansvar for undervisningen. Rollespilsskolen som helhed ledes af Inpersonas bestyrelse.

Månedens struktur:
Vores træning er fordelt således, at der er to gange om måneden hvor vi har rollespilstræning, og to gange hvor vi spiller rollespil som vores roller. Hvis der er fem mandage i en måned, har vi tre gange med rollespilstræning.
– Den 2. mandag i måneden har vi lille rollespil. Vi slutter til normal tid.
– Den 4., eller sidste mandag i måneden, har vi stort rollespil, hvor vi slutter en time senere end normalt (altså kl. 20:00). Denne dag bliver vi sminket, og der vil være mad at få i spillet.
– De to eller tre øvrige mandage er der så hold- eller fællestræning, samt kamplege til slut.

Hvad får børnene ud af det?
Det kræver mod at turde klæde sig ud og spille rollespil for fuld skue i en offentlig park: derfor lærer man at overvinde sin generthed, og man vil heraf opleve en ny form for frihed. Den enkeltes selvudfoldelse bliver næret, og det at blive accepteret som den man er, og at acceptere andre, er en naturlig del af hvad vi laver. Frisk luft og masser af bevægelse er ligeledes en del af aktiviteterne, samt at være ude uanset vejret. Det, at vi er sammen om at skabe noget fantastisk, giver en god selvfølelse. Sammenholdet bliver stærkt når man har fælles fjender og mål, såvel som at dele udfordringer og sejre. Børnene lærer at mestre rollespilsdiscipliner som at improvisere ud fra sin rolle, kende reglerne og at blive gode til at slås. Der bliver også lært om begrebet fairplay, og det at kunne tabe med stil – det handler nemlig om at være ærlig i rollespil.
Rollespil er også et frirum fra skole og hverdagens normale forventninger og rutiner, og man får friheden til at være vild, ond, stille eller hvad der nu engang inspirerer. Det, at få magten til selv at bestemme, og hvad ens sværd eller stav kan bakke magten op med, giver et kæmpe kick.

Hvad kræves der?
For at deltage kræver det et kostume der passer til den rolle dit barn vil spille. Bemærk at der er flere kostumekrav til nogle af holdene (de kan læses under Regler og Spilbare hold). Derudover kommer evt. våben, magibog eller andre rekvisitter der passer til rollen. Inpersona stiller lånevåben og kofter til rådighed i begyndelsen, men man skal med tiden anskaffe sig eget udstyr. Vi anbefaler i øvrigt at man er opmærksom på vejret, og derfor sørger for at iklæde sig i fornuftigt tøj og sko.