Bredebro

Beliggenhed:
Gyldenhåb Hertugdømmet > Kløvermark Grevskabet > Godsland Baroniet
Ligger øst og et par dagsrejser fra Sværddyb.
Beboere:
Omkring 50.000 mennesker, derudover et ukendt antal halvlange og dværge.
Hersker:

To forskellige adelsherrer – én fra Gyldenhåb, og én fra Regni.
Vigtige personer/grupper:
Skyggens Hånd – en hemmelig forsamling af snigmordere, tyve og lignende.

Beskrivelse, udseende og særlige kendetegn:
Bredebro er den første by man kommer til i Gyldenhåb Hertugdømmet, i hvert fald hvis man rejser mod Gyldenstad ad Kongsvejen. Rejser man direkte fra Bredebro til Gyldenstad, en rejse på en lille uge, kommer man som det første stop til Sværddyb, som således er et naturligt sted at proviantere. Byen er i sin essens en enorm bro – så enorm at den har en by på omtrent 50.000 indbyggere ovenpå – der krydser den brusende og forræderiske Stålflod. Denne flod løber ned gennem hele Gyldenhåb og adskiller det fra det nærliggende Regni, men løber ligeledes gennem Adelstern. Rigets historikere mener at Bredebro må være bygget af dværge under Kong Artan III af Varkal for to-tre tidsaldre siden. Artans Pagt var en aftale mellem den daværende konge og dværgene fra Khâz’Metâur, en forholdsvist nærliggende og nu ødelagt dværgefæstning i den nordlige del af Gyldenhåb, for længst overrendt af orker. Håndværket er i hvert fald både magisk og uovertruffen og ingen kan huske en tid hvor Bredebro ikke knejsede over Stålflod.

På midten af Bredebro står en kæmpe port med tilhørende fæstningsværker, kaldet Skilleporten, som markerer grænsen mellem Gyldenhåb og Regni. På Bredebros vest- og østside vejrer således farvestrålende bannere der stolt fremviser deres loyalitet til henholdsvis Kongen i vest og Regnis hertug i øst. Skilleports tårne skifter årligt vagt, så det ene år bemander Gyldenhåbs soldater det og det næste er det Regnis. Med vagtskiftet følger en kæmpe tredages fest og ridderturnering kaldet Bannerfestivalen. Vestsiden – altså Gyldenhåbsiden – varetages af en stærk og erfaren ridder ved navn sir Teobald Sølvfalk, mens østsiden falder under den noget ældre ridder Sir Jorhan af Trekløver. Selvom Skilleporten skiller hertugdømmerne ad og selvom byen formelt har to ledere til alting, står porten altid åben og det er mere en tradition at man ligger under to forskellige adelsherrer end, at det er noget man går op i. I tidligere tider har tingene imidlertid set meget anderledes ud og der er utallige historier om de forfærdelige blodsudgydelser der har været mellem den ene og den anden side, hvor byen har belejret sig selv. Nu er det noget befolkningen helst lægger bag sig, selvom slagsmål mellem de mere stolte eller dumme borgere ikke er uhørt.

Selve Bredebro som by ligger langs kanten af broen, mens midten af broen er overgivet til den brede Kongsvej som dagligt berejses af hundredvis af folk. Langs kanten af Kongsvejen står alskens handlende og sælger deres varer og området er således byens handelscentrum. Skyggens Hånd, en hemmelig forsamling af snigmordere, tyve og andre skumle personer med hjemsted i Gyldenhåb, siges også at have en stærk tilstedeværelse – man skal i hvert fald ikke lægge noget fra sig og man skal passe godt på sine værdier når man går rundt eller rider gennem Bredebros handelsområde. Tyve og pak må dog tage sig i agt for den Blå Garde der på Bredebro, som alle andre steder i De Fire Riger, spreder tryghed blandt borgerne og sørger for at Kongens Lov bliver overholdt, samt at Vegil bliver hyldet tilstrækkeligt. I vest ledes Den Blå Garde af den stålsatte kaptajn Marie Tarn og i øst af den mere erfarne kaptajn Yerhyn Ulddal. Bredebro ville heller ikke være komplet uden offentlige henrettelsespladser, gabestokke og galger på hver side af det bytorv, der ligger gennem den åbne Skilleport, ved navn Det Kløvede Torv. Der er mere lovløst jo længere væk man bevæger sig fra bymidten, og helt ved kanten af broen finder man de dybeste kældre og de mest skumle og snuskede kroer.

Nær ved Bredebros ender ligger et par små templer dedikeret til Vejenes Herre Dunetan, som er de vandrendes beskytter. Templerne minder dog mere om små vandrehjem, hvor man kan få simpel forplejning og overnatte. Det forventes at man donerer til Dunetan, enten ved ens ankomst eller afgang fra et af templerne, men det koster reelt ikke noget at modtage pleje fra Dunetans præster. Udover at være et meget gennemrejst sted er Bredebro også en stor handelsstad og er derfor gennemgående en meget Dunetantroende by, med flere små vejskrin langs Kongsvejen gennem byen. Menneskenes skaber og verdensbæreren Hatto har også et par særligt store templer i Bredebro, der er noget mere prangende end Dunetans, og ligeledes har Lovens Mester også flere Vegilshuse spredt rundt omkring i byen.