Fauntasias guder

Hatto /// Dol’hedu [Elvere] /// Khraz-ang [Dværge] /// Anulo’yah [Dybelvere]

Skaberværker: Verdenen (kaldes også gerne blot for Hatten), Universet, Solen, HattoHimlen, Elementerne og Elementvæsner, Mennesker
Domæner: Verdenen, Universet, Solen, Himlen, Hjemmet
Tilbedes typisk af: alle (til en vis grad, men især mennesker)
Symbol: en hat (typen af hat varierer fra område til område)
Titler: Den Første, Menneskernes Skaber, Hattens Herre, Han-Der-Bærer-Verden, Verdensbæreren, Vogteren, Hjemmets Herre
Motto: ”Hatten er et. Hatten er alt”, “Hjemmet er ukrænkeligt”

Noter:
Hatto er den første gud, og Ham der skabte Verdenen, også kaldet Fauntasia eller blot Hatten. Akashe placerede kort efter dens skabelse Magiens Mønster henover Hatten, således at magi nu eksisterede (senere bliver Fontæner bygget ved magiens knudepunkter). Dette almægtige skaberværk stod Akashe dog ikke for alene; Hatto var lige så meget en del af det. Da Akashe (ånd) og Hatto (materie) ubetinget er de to mægtigste kræfter i Fauntasia gav det nemlig god mening, at de forenede sig.

Modsat følgere af de andre guder bærer Hattos præster altid deres symbol på sig, dvs. at lige meget om de så sover, spiser, prædiker eller vandrer har de altid en hat på hovedet. Dette er for at vise respekt til Hatto der selv bærer Verdenen på sit hoved – for skulle hatten blive tabt, ville Fauntasia ophøre med at eksistere. Symbolsk er denne handling ens for Hattos præster, der ved færdiggørelse af deres præsteoplæring modtager deres egen hat og derefter iklæder sig den for bestandigt, for således ikke at ”ødelægge” Fauntasia. Skulle en Hattopræst tabe, ødelægge eller på anden vis miste sin hat, bliver personen ikke længere betragtet som i Hattos tjeneste og det er ikke uhørt, at Hattopræster gennem tiden har tyet til ulovligheder som f.eks. bestikkelse eller vold for at undgå netop dette.

Akashe /// Templa’kiirar [Elvere] /// Illurn’oth [Dværge] /// Faerz’hren [Dybelvere]

Skaberværker: Magiens Mønster, Intelligens (Den Frie Vilje), Planerne (som f.eks. Drømmeplanet og Åndeplanet), Alkymi
Domæner: Magi, Viden, Visdom og Videnskab, Planerne, Alkymi
Tilbedes typisk af: alle magibrugere, videnskabsfolk, undervisere/skoleelever, rådgivere, filosoffer, alkymister, Fontænen (da den eksisterede)
Symbol: intet.
Titler: Magiens Hersker, Intellektets Mester, Vidensgudinden, Visdommens Herskerinde, Planernes Herre, Blanderen, Fontænens Udspringer (denne titel brugtes udelukkende af Fontænen)
Motto: ”Magi er magt – brug magien vel”, ”Man skal vide, ikke tro”, “Akashes veje er uransagelige”

Noter:
Akashes anses som en helt igennem mystisk og svært forståelig guddom – det er usædvanligt at Akashe blander sig i de dødeliges anliggender på Hatten, og når det sker, er det sjældent helt klart præcist hvorfor. Ligeledes taler de andre guder sommetider til de dødelige via både gudebørn og Udvalgte – dette gør Akashe nærmest aldrig. Ikke engang hvilket køn Akashe har, er der enighed om (de fleste vil dog nok hælde til, at Akashe er tvekønnet). Men måske vigtigst af alt, så viser Akashe tilsyneladende ingen interesse i, at Hans/Hendes domæner eller ord bliver udbredt, modsat de andre guder. Da Fontænen fandtes var alle Fontæner, værende magiske knudepunkter, i praksis et tempel til Akashe – men både dengang, såvel som i dag, findes der i Fauntasia uendeligt få Akashepræster. Forskellen fra dengang er nu, at langt de fleste af Akashes præster effektivt har trukket sig tilbage fra det verdslige, og i dag er isoleret langt fra civilisationen i klostre rundt omkring. Både dengang, men især i dag, er det et mysterium, hvorfor Akashe kun udvælger så få præster ift. de andre guder. Man skulle også tro, at Akashe ville reagere på tabet af så mange af Hans/Hendes templer, men det har ikke været tilfældet – det er i hvert fald ikke noget, som arterne har mærket noget til.

Sifentia /// Rynthia [Elvere] /// Elph’Khaz [Dværge] /// Yibin’ssindossa [Dybelvere]

Skaberværker: Naturen, Elvere, Dyr og Planter, Feer/Alfer/Skovnymfer, Stjerner, Kærlighed, SifentiaMedlidenhed og Sorg, Frugtbarhed (alle arters evne til at formere sig)
Domæner
: Naturen, Kærlighed, Medlidenhed, Omsorg og Sorg, Frugtbarhed (både mht. børn, dyr, planter, marker og lignende), Svaghed
Tilbedes typisk af: elvere, druider, forelskede, bønder, barnløse, fattige (som f.eks. tiggere, krøblinge og hjemløse), sindsforstyrrede (som regel bedes de for af andre)
Symbol
: en 7-takket stjerne i en blomst
Titler
: Elvernes Skaber, Moder Natur, Kærlighedens Moder, Den Medlidende, Omsorgens Gudinde, Sorgernes Gudinde, Den Frugtbare, De Svages Beskytter – eller De Svages Gudinde (den sidste titel bruges kun af dværge og dybelvere)
Motto: ”Kærligheden er verdens største styrke”, ”Sandheden skal høres fra de svage og glemte”

Noter:
Da Sifentia først så på Fauntasia, og så at der ikke var noget liv, skabte hun bl.a. elverne, der af den grund kendes som De Første. Der hersker dog blandt dødelige stadig tvivl om hvorvidt det var Sifentia eller Morken der skabte deres væsner først (henholdsvis elvere og dværge). Striden mellem gudernes respektive præster hersker stadig, såvel som i al almindelighed mellem elvere og dværge, der sjældent kommer godt ud af det med hinanden.

En særlig bevægelse af Sifentias tilbedere er kendt som Ehngilds Følgere. Ehngild er en mytisk helgen, der for flere tidsaldre siden mentes at have udbredt Sifentias ord, og som blev myrdet, da han forsøgte at hjælpe de svageste – præcist hvordan historien går, er dog lige så forskelligartet som elverne selv er det fra hinanden. Ehngilds Følgere er et nomadelignende folk der rejser Fauntasia tyndt for at hjælpe de svage og glemte ved at påtage sig deres smerte og ulykke – det er dog ikke sådan, at de negligerer Sifentias andre domæner, de fokuserer blot primært på medlidenhed, sorg og svaghed. Alt efter hvor disse følgere rejser hen er deres modtagelse forskellig: nogle steder er lykkelige over besøgene, mens andre mener, at de bare er i vejen. Ikke overraskende er Ehngilds Følgere slet ikke velkomne hos hverken dværgene eller dybelverne.

Morken

Morken /// Morad-Duhn [Dværge] /// Kurwaerra [Elvere] /// Mortath’ilharn [Dybelvere]

Skaberværker: Dværge, Bjergene, Metaller og Mineraler
Domæner: Arbejde, Håndværk, Kreativitet/Inspiration, Rigdom
Tilbedes typisk af: dværge, alle slags arbejdere, håndværkere (smede, bagere, skræddere, tømrere, osv.), kunstnere/musikere/skjalde
Symbol
: en minehakke og en smedehammer der krydser hinanden
Titler: Dværgenes Skaber, Arbejdernes Gud, Håndværkets Mester, Musernes Hersker, Minemesteren – eller Smeden (de sidste to titler bruges oftest kun af dværge)
Motto
: ”Arbejdet selv er sin egen betaling”, ”Man er sin egen lykkes smed/Du høster hvad du sår”, “Inspiration er en flygtig størrelse”

Noter:
Da dybelverne i sin tid flygtede fra overfladen søgte de mod undergrunden. Dværgene havde i lang tid været bosat i bjergene og havde udbygget omkring sig med både grotter og gange – det var derfor naturligt at dybelverne og dværgene en dag ville støde på hinanden, og det var da også præcist hvad der skete. Siden det var Morken der havde skabt bjergene mente Han naturligvis, at de tilhørte Hans eget skaberværk, dværgene – ikke overraskende havde Henshir en anden holdning. Forholdet mellem de to guder forværrede og er stadig dårligt i dag – ligesom forholdet mellem dværge og dybelvere er det.

Jamtain /// Balhure [Elvere] /// Khaz’thrum [Dværge] /// Ssrigg’tul Jabbuk [Dybelvere]Jamtain

Skaberværker: Glæde, Nydelse, Begær/Grådighed (al slags begær som inkluderer at ville eje noget man ikke har), Fuldskab/Tømmermænd (alle arters evne til at blive berusede/få tømmermænd), Halvlange, Euforiserende planter (har givet planterne euforiserende kvaliteter)
Domæner
: Frihed, Glæde, Nydelse, Begær/Grådighed, Fuldskab, Fest, Humor (Sjov, Vittigheder, Ironi og Practical Jokes), Løgn (Snyd og Hemmeligheder)
Tilbedes typisk af: halvlange, folk der ønsker frihed i en eller anden udstrækning (det kan være alt fra kriminelle i fængsel, til landevejsrøveren der ikke vil fanges eller blot den lovlydige person, der nyder sin frihed), folk der begærer noget/nogen (kan være abstrakte ting som fx magt, kærlighed eller frihed, eller mere konkrete som fx et glas øl, et stort måltid mad eller en god seng), krofattere, bryggere, drankere/drukkenbolte, folk der afholder eller planlægger fødselsdage/fester, folk der forsøger at underholde (cirkusartister, hofnarrer, osv.), folk der prøver at narre andre (både for sjov og i alvor)
Symbol
: et krus (eller lignende) med drikkelse
Titler
: Halvlangenes Skaber, Frihedens Gud, Glædernes Herre, Livsnyderen, Begærets og Grådighedens Mester, Den Fordrukne, Festens Fader, Spasmageren/Ballademageren, Narreguden
Motto
: ”Vigtigst af alt, er friheden”, ”Nyd livet”, ”Hvad du begærer bør retmæssigt være dit”, ”Skål!”, ”Der er intet der er så skidt, at det ikke er sjovt for nogen”

Jazbur /// Khangohr [Orker/Gobliner] /// Glamhoth’atar [Elvere] /// Orc’Khaz [Dværge] /// Silinrul’cretok [Dybelvere]Jazbur

Skaberværker: Orker og Gobliner, Aggression, Instinkt
Domæner: Aggression, Konflikt, Instinkt, Jagt
Tilbedes typisk af: orker og gobliner, jægere, visse barbar- og vildelverstammer
Symbol
: et kranie med en pil igennem
Titler
: Orkernes og Goblinernes Skaber, Ødelæggeren, Den Store Jæger, Høvdingen (denne titel bruges kun af orker)
Motto
: ”ØDELÆG ALT!!”, ”Livet er en jagt – lev den”

Noter:
Jazbur har ikke nogen kendte templer eller tilholdssteder. Undtaget er samtlige ork- og goblinstammer der tilbeder guden samt enkelte stammer af barbarer og vildelvere. Det er dog normalt, at næsten alle arter beder til Jazbur inden de går på jagt, og der findes også enkelte jægersamfund og klostre dedikeret udelukkende til jagtaspektet af Jazbur, men det er ganske få.

Henshir /// L’Vharcan [Dybelvere] /// Deloth’palua [Elvere] /// Durn-mok [Dværge]Henshir

Skaberværker: Misundelse, Bitterhed, Vrede, Had, Dybelvere, Månen, Smerte (originalt Jamtains skaberværk), Gifte (har givet eliksirer og planter giftige egenskaber)
Domæner: Ambition, Misundelse, Bitterhed, Vrede, Had, Hævn, Lidelse/Smerte, Gifte
Tilbedes typisk af: dybelvere, ambitiøse personer (kan være alt fra små til store mål man gerne vil opnå), folk der er misundelige på andre/folk der har et udestående (generelt alle der ønsker andre personer det dårligt i en eller anden udstrækning), giftmagere
Titler: Dybelvernes Skaber, Den Ambitiøse, Misundelsens Mester, Den Bitre, Vredens og Hadets Herre, Den Hævngerrige Hersker, Lidelsernes Gud – eller Smertebringeren (den sidste titel bruges kun af dybelvere), Giftmesteren
Motto
: “Lad aldrig dine ambitioner sætte grænser for dig”, ”Misundelse er den bedste motivation”, ”Den der aldrig hader, lever kun halvt”

Noter:
Henshir er den eneste gud der er ude af stand til at skabe noget originalt – derfor er alle Henshirs skaberværker reelt blot kopier af de andre guders værk. Først forsøgte Henshir at skabe bare én original følelse, som han havde set andre guder gøre det før Ham. I stedet blev misundelse, bitterhed, vrede og had skabt, der blot var spejlinger af allerede eksisterende følelser, og Han så, at skaberværket blot var en sølle kopi, og hvor prægtige de andre guders skaberværker var. Henshir blev da sygeligt misundelig, og forsøgte af alle kræfter at skabe blot ét originalt værk: således blev dybelverne til (da Henshir korrumperede Sifentias elvere), derefter månen (en ringe efterligning af solen) og til sidst smerte (som Henshir stjal fra Jamtain, der ikke bekymrede sig synderligt meget om hverken skaberværket, eller det faktum, at Henshir stjal det). Henshir så dog, igen og igen, at ingen af disse værker var originale – ingen af dem var unikke. Hadet flød fra ham, men intet kunne Han gøre, og til den dag i dag forsøger Henshir stadig at udtænke blot ét originalt skaberværk.

Garon [alle arter]Garon

Skaberværker: Tiden (Liv og Død), Udøde
Domæner: Tid, Liv og Død, Udøde
Tilbedes typisk af: gravide, syge og døende (og familie/venner til disse), folk der er i, eller skal i, potentiel fare/folk der er familie/venner med nogen der er i, eller skal i, potentiel fare (f.eks. hvis nogen man kender er i krig, bor tæt på orker eller skal udføre en risikabel opgave)
Symbol: et timeglas (der symboliserer henholdsvis liv og død)
Titler
: Tidens Herre, Døden/Manden Med Leen/Knokkelmanden, Livbringeren, Den Neutrale, Udødenes Mester
Motto: ”Tiden er knap”, ”Intet Liv uden Død. Ingen Død uden Liv”

Noter:
Garon har ikke nogen kendte templer eller tilholdssteder. Undtaget er de mange små tilholdssteder for de der søger fordybning i begrebet Tid, men det er mere et samlingssted end et helligt sted dedikeret til Garon. Der findes også små enklaver for dødemagere, men der er få af dem og de kendes som oftest kun af dødemagerne selv.

Vegil /// Sanye’tura [Elvere] /// Rehz-Khadur [Dværge] /// Senger D’quarth [Dybelvere]Vegil

Skaberværker: Retfærd (Lov og Orden), Krigsførelse (Strategi og Taktik), Kongemagten
Domæner
: Lov og Orden, Krig og Krigsførsel, Ære, Sport
Tilbedes typisk af
: Adlen, mennesker underlagt Kongemagten, dommere, soldater/krigere/duellanter, sportsudøvere
Symbol
: en lovbog (i Varkilia kan Vegils symbol også være en kongekrone, eller en kombination af en lovbog og en kongekrone med et sværd imellem dem)
Titler
: Den Retfærdige, Lovenes og Ordenens Mester, Krigsherren, Adlens og Kongens Gud, Den Ærefulde, Duellanten, Sportens Mester
Motto
: ”Med lov skal land bygges”, ”Før du kan lede, skal du kunne knæle”, ”Krig uden Orden er meningsløst”, ”Han der lever uden ære, lever ikke helt”

Noter:
I visse dele af Fauntasia har Vegils følgere opfundet figuren Norgil, fortalt som Vegils bror, skygge eller noget andet primitivt og farverigt. Han står for alt det omvendte af Vegil og ønsker ifølge præsteskabet kun, at alle Vegils værker falder – tag dig derfor i agt for Norgils fristelser! Reaktionen på dette har i nogle tilfælde været, at deciderede trosfællesskaber er sprunget op, altså hvor idéen i Norgil, som en gud eller i hvert fald som en modstandsfigur, dyrkes. Fjender af Vegils følgere flokkes til disse med fare for at blive opdaget og straffet, og Norgil er således blevet et symbol på ikke at rette sig efter Vegil og Hans værdier.

Dunetan /// Malle’randir [Elvere] /// Kerz’hun [Dværge] /// L’noamuth [Dybelvere]Dunetan

Skaberværker: Havene, Navigation (Nord, Syd, Øst, Vest), Ledestjerner (f.eks. Nordstjernen)
Domæner
: Havene, Navigation (herunder Søfart), Handel, Held
Tilbedes typisk af: søfolk/fiskere, rejsende/vandrende, landevejsriddere, handlende, spillefugle
Symbol
: et 8-kantet hjul med forskellige symboler ud fra midten (går fra venstre mod højre): en støvle, et kompas, en stjerne, en landevej, et skib, en guldmønt, et håndtryk (symboliserer at en succesfuld handel/aftale er besluttet) og en hestesko (symbolet simplificeres ofte til en mindre udgave af én af de ovenstående ting, som f.eks. en støvle, et skib, en mønt, osv.)
Titler
: Havets Hersker, Vejens Konge, Den Rejsende/Vandrende, Den Handlende, Heldets Gud
Motto
: ”Far vel, far sikkert”, ”En handel er til begges fordele”, ”Held og lykke”

Noter:
Dunetan har ikke nogen kendte templer eller tilholdssteder. I stedet kan man på sine rejser ofte finde små altre hvori Hans symbol er indskrevet – det betragtes som værende normalt og respektfuldt over for guden, at man lægger en lille gave i disse. Dunetans egne følgere foretrækker selv at rejse Fauntasia rundt i stedet for at blive på ét sted.