Hortus Rynthia

Beliggenhed:
Gyldenhåb Hertugdømmet > Kløvermark Grevskabet > Godsland Baroniet
Ligger i det sydlige Gyldenhåb, og direkte syd fra Sværddyb.
Beboere:
+/- 5.000 indbyggere, der både består af skov- og vildelvere. Størstedelen er vildelvere. Antallet er dog skiftende.
Hersker:
Hortus Eradin.
Vigtige personer/grupper:
Eradins Garde – Hortus Rynthias vagtværn, der står for at forsvare byen.

Beskrivelse, udseende og særlige kendetegn:
Hortus Rynthia er en meget stor elverby, midt i en kæmpe skov, med arkitektur der strækker langt tilbage og fra forskellige tidsaldre. Jo længere mod centrum man kommer, jo ældre bygninger vil man finde, og midten af byen er hellig, hvor der vokser mange flotte og sjældne blomster. Ligeledes er denne midte enormt vildtgroende, og meget køn: træerne, blomsterne og resten af planterne siges at være endnu smukkere dér end noget andet sted. I Hortus Rynthia er det desuden et normalt syn at se mange vilde dyr gå frit rundt både igennem og i nærheden af byen. Elverne her bor primært i træerne, og i nogle tilfælde i gamle, døde og hule træer – generelt bor skovelverne mest i træerne, mens vildelverne bor mere jordnært. På trods af at det er svært at finde byen, kommer der stadig mange elvere forbi for at besøge den ældgamle by. Mange af disse rejsende bosætter sig i telte i udkanten af byen, og derfor er der ofte en ring af telte omkring Hortus Rynthia.

Hortus Rynthia var originalt set to byer, en vildelver- og en skovelverby, der gennem tiden er smeltet sammen til én. Grunden til at de to byer lå så tæt, var at både vild- og skovelverne, på trods af kulturelle forskelle, følte sig draget til den smukke skovs midte. Det var også derfor de i fordums dage begge ønskede at bosætte sig der. De gamle navne på de to byer er nu for længst glemt. Den nye by fik sit navn efter den smukke skov, og betyder Rynthias have. Med den nye by kom der også et behov for en fælles myndighed, og sådan blev Hortus Eradin til. Dette organ leder Hortus Rynthia og består af en gruppe gamle elvere, der tilsammen kaldes Hortus Eradin, hvilket kan oversættes til “havens vogtere”. De tager sig af vigtige beslutninger og beskyttelsen af byen (“haven”), og består af præcist otte gamle og vise elvere, hvoraf fire er vildelvere og de resterende fire er skovelvere. Dette lige tal er således, at der altid er balance. Der har før været interne konflikter, men rådet har løst det med hård hånd, en praksis der ikke ser ud til at have ændret sig i flere tusinde år.

Da Hortus Rynthia ligger så langt inde i skoven, kommer der ganske sjældent uvedkommende forbi, for besøgende ville have brug for en meget præcis guide for at nå frem. Af natur er elverne også ganske sky, og ønsker helt overordnet ikke kontakt med andre end deres artsfæller. Alligevel finder fremmede af og til frem til byen, og derfor blev vagtværnet Eradins Garde oprettet i sin tid. Det bedste forsvar er dog som bekendt præventivt, og derfor gennemsøger Eradins Garde altid den mest nærliggende del af skoven for uvedkommende, dag og nat, dag ind og dag ud. Eradins Garde er kendt for at være nådesløse: de skjuler sig i træerne og skyder uvedkommende på stedet – børn, gamle, mennesker, halvlange, det betyder intet. De eneste, der får lov at bevæge sig blot tilnærmelsesvis tæt på byen, er elvere, men disse viser Eradins Garde til gengæld glædeligt vej til Hortus Rynthia.