Lysets elvere

Holdleder og assisterende holdledere:
Claudius Abel, holdleder, tlf: 23 93 68 81 – mail: baleoclaudia1234@gmail.com
Celine Rosa Mira Scheelke Poulsen, assisterende holdleder, tlf: 53 27 54 27
Rosa Lykke Mejlvang, assisterende holdleder, tlf: 53 97 53 10

Kostume og våben:
Krav:
Lysets elvere skal ansigtsmales. Det er også et krav at man ifører sig et par elverører.

Kostume:
Lysets elvere er et naturfolk og går klædt som deres omgivelser. En lyselver har typisk en lysegrøn eller mørkegrøn tunika på, men det ses også regelmæssigt, at lyselvere har andre stykker tøj på i alle naturens farver. Det er også normalt for en lyselver at have en form for dyrepels på. Man skal have en ingame overdel, og bukser skal være ensfarvede og enten brune, grå, sorte eller grønne. Når man har været på holdet i længere tid, ser vi gerne, at man anskaffer sig et par bukser der er lavet specifikt til at være middelalderbukser. Alt tøj skal være fri for offgame mærker, som f.eks. Adidas-striber og Nike-logoer.

Våben/udstyr:
Lyselverne bruger for det meste buer, spyd og sværd. Økser er bandlyst, da de ifølge Lysets elvere er et symbol på Soltræets fald: en hændelse alle elvere stadig sørger over.

Holdbeskrivelse:
De førstefødte, Forandrende, Naturfolk, Søgende
Lysets elvere er et spiller- og holdlederskabt hold der er opstået som en fusion af Tordenelverne og Stormelverne. Tordenelverne og Stormelverne var inspireret af indianerkultur og fantasy elvere, og det er Lysets elvere deraf også. Holdet bygger på stammekultur og høvdinger: det betyder at man har mulighed for at få indflydelse i stammen og ændre spillets gang på mange måder. Et velkendt træk ved stammen er dog at den bruger meget tid på naturen, og at lyselverne tit kan ses nyde forårets første solstråler eller værende på jagt efter vildt.

Da Lysets elvere blev samlet ved et stort navngivningsritual satte de sig for at sprede Rynthias lys overalt hvor de går. Navnet Lysets elvere, eller kort lyselverne, kommer fra det løfte som stammen lagde da de blev samlet. Løftet er at lægge alt det mørke, splid og had som herskede mellem Torden- og Stormelverne fra sig. Lyselvernes mission er at skabe total fred på Hatten, langsomt og sikkert – der er dog forskellige holdninger til hvordan det skal opnås, og hvilke midler der bør tages i brug for at opnå den fred.

Lysets elvere søger efter svar på mange af gudindens mysterier og prøver altid at opsøge ny viden, samt at kigge tilbage på elvernes historie for at finde ro og tryghed. Dette er en balancegang som stammen går meget op i: forandring og nytænkning vs. at præservere den ældgamle elverkultur. Som alle andre elvere er lyselverne overbeviste om at de var den første art, og de derfor ved bedst. Denne holdning får tit Lysets elvere til at virke arrogante og fordomsfulde overfor de andre arter.

Hvorfor er Lysets elvere i Sværddyb?
Værende en ny stamme bestående af Tordenelvere og Stormelvere har man ikke haft et ønske om at flytte fra sit hjem – derfor er Lysets elvere at finde i Sværddyb.

Guide til den nye Lyselver:
Her er en guide til hvis du gerne vil starte på lyselverholdet. Vi håber den kan hjælpe!
For at komme på holdet skal du komme og snakke med en af holdlederne i starten af måneden. Når du kommer første gang er det helt fint, hvis du ikke har et kostume der passer til holdet, men når du har været her i mere end tre måneder skal du følge kostumeguiden der står beskrevet ovenover.

Karakteren:
Du skal starte med at lave en karakter. Når du kommer første gang er det eneste du behøver at have et navn og karaktertræk, resten kan du lave senere.

Navn: hos lyselverne er navnet en som regel en sammensætning af en ting eller et dyr samt et tillægsord eller udsagnsord som f.eks. Stille Eg eller Løbende Ulv. Dog har nogen lyselvere længere navne som Ulv-der-jager-i-flok. Det er også muligt at have navne som Jargo og Arundin: hvis du gerne vil have et navn i den retning, så tag fat i holdlederen.

Karaktertræk: her beskriver du din karakter i grove træk. Dette kunne f.eks. være doven, drilsk, gnaven, naiv eller hjælpsom. Find gerne tre til din karakter. Det er også godt at have et par svagheder. Dette kunne f.eks. være bange for højder, spilleglad eller langsomt opfattende.

Profession: din karakter skal have en profession. Du behøver ikke at arbejde under spil, men din karakter skal have noget at lave i stammen – en funktion at udfylde. Nogle professioner kræver at man har visse færdigheder på sit karakterark for at man kan bruge dem ingame.

Her følger en liste med typiske professioner i lyselverstammen, men find rigtig gerne på andre selv – det kunne f. eks. være lædersmed eller buemager.
Kriger: kriger på Stormstien, og skal følge Krigs- og Fredshøvdingen.
Falkespejder: kriger på Stormstien, og skal følge Krigs- og Fredshøvdingen. Denne form for kriger bruger mest buer og er tit sendt ud for at udspionere.
Fredsvogtere: Fredsvogtere er Fredshøvdingens udsendinge, og hører til på Tordenstien.
Jæger/fiskere: jægeren tager på jagt/fisketur med resten af jægerne/fiskerne på Tordenstien.
Urtesamler: urtesamlere samler urter til stammen, og er på Tordenstien.
Mysteriesøster/brødre: Rynthias præster og stammens vejledere og beskyttere, tilknyttet Månestien.
Shamaner/heksedoktorer: andre magibrugere der er tilknyttet Månestien.

Navnehistorie: alle lyselvere har en navnehistorie. Lyselvere er ikke født med deres navne: det er noget de selv finder på ud fra en oplevelse de har haft. Når du skriver din navnehistorie er der flere ting der spiller ind. Du skal også tage hensyn til dine karaktertræk, og det er en god ide at spørge sig selv engang imellem imens du skriver din historie: ”er det her noget min karakter kunne finde på at gøre?”. Det kan også være godt at finde ud af hvor din karakter har boet i løbet af sit liv. De fleste lyselvere er enten fra en Torden-eller Stormelverstamme. Sidst, men ikke mindst, kan du også spille en karakter der altid har boet i stammen – hvis du gerne vil det, så tag en snak med holdlederen. Bemærk at din rolles forældre ikke må være døde medmindre du har fået godkendelse af holdlederen!

Herunder følger et eksempel på hvordan en karakter kunne se ud:
Navn: Snedige Markmus
Karaktertræk: snakkesalig, musikalsk og overmodig
Svagheder: løgner, uansvarlig og kræsen
Profession: Snedige Markmus er Falkespejder, men bruger også meget tid på at underholde stammen med sit trommespil.
Navnehistorie: Da Snedige Markmus var et barn, tog han og hans venner tit helt hen til en menneskelandsby og legede ofte fangeleg med markmusene på bøndernes marker. En dag da Snedige Markmus jagtede en markmus meget tæt på landsbyen blev han set af en af bønderne. Bonden løb efter ham for at slå ham ned, men Snedige Markmus vidste at menneskerne fra landsbyen var meget overtroiske. Snedige Markmus gemte sig derfor i kornene, og da bonden nåede Snedige Markmus’ gemmested råbte han højt og med dyb stemme til bonden: han fortalte at han var en ond skovånd der ville kaste en frygtelig forbandelse over bonden, hvis han ikke vendte om. Bonden blev helt hvid i ansigtet og flygtede tilbage til landsbyen. Således fik Snedige Markmus sit navn.

Husk: som du spiller med din karakter kan det være smart at skrive mere af din baggrundshistorie ned!

Lyselvernes kultur

Stierne:
Stammen er inddelt i tre stier som alle har forskellige opgaver.

Tordenstien:
Elirius og Arondan stod under træet og så ned på et sæt fodspor i sneen. Arondan sagde: ”den hjort vi jager har været her”. De løb da hurtigt videre med deres buer hævede.
Denne sti tager sig af ting der sker inden for stammen, altså f.eks. selve lejren, fester, jagt og interne konflikter. Tordenstien er blandt andet hjem til lejrhøvdingen, cirkelhøvdingen og festhøvdingen. De tager sig af stammens dagligdags problemer samt beskytter lejren.

Stormstien:
Fredelige Eg ledte stammen mod byporten, hvor han bankede på porten og udvekslede et par ord med jagtkaptajnen, som så lukkede dem ind.
Denne sti tager sig af ting der sker uden for stammen, altså f.eks. handel, diplomati og krig. Stormstien er blandt andet hjem til krigshøvdingen og fredshøvdingen. De tager sig af stammens relationer til andre folk i Sværddyb og omegn.

Månestien:
Store Hjort og Snehvide Måne stod ved en af de stående og bad. Med et brøl løb et menneske lige pludseligt frem fra en busk, med trukket sværd klar til at hugge dem ned – men med synkrone stemmer og fagter fremtryllede Store Hjort og Snehvide Måne en stråle af ild.
Denne sti tager sig af stammens spirituelle, religiøse og magiske sider; Månestiens medlemmer bevæger sig af magiens mystiske vej. Hvis du er på Månestien er du normalt også tilknyttet enten Stormstien eller Tordenstien.

Høvdingerne:
Lysets elvere har flere høvdinger der udfører forskellige hverv i stammen.

Fredshøvdingen: lyselvernes talsperson. Det er fredshøvdingen der holder styr på stammens relationer.
Krigshøvdingen: krigshøvdingen leder stammen i slag. Det er krigshøvdingens opgave at holde sammen på stammens krigere, samt at føre stammen mod sejr.
Lejrhøvdingen: lejrhøvdingen beslutter hvem der må være på stammens område. Lejrhøvdingen sørger også for at lejren er sikker og behagelig at opholde sig i.
Festhøvdingen: festhøvdingen står for forberedelse og afvikling af stammens fester, tradition og højtideligheder.
Cirkelhøvdingen: cirkelhøvdingen holder orden under cirkelmøderne og sætter ligeledes reglerne for cirklen. Der er også cirkelhøvdingen der står for at løse interne stridigheder.

Religion:
Lysets elvere tilbeder alle guder. De er dog som alle andre elvere skabt af Sifentia, hende de kalder for Rynthia, og har derfor en stærkere tilknytning til Hende end mange af de andre guder. Jazbur er næsten kun tilbedt for jagtdomænet, og det er sjældent velset hvis en lyselver tilbeder Henshir. Lyselverne bruger som oftest en af gudens titler i stedet for gudens navn, f.eks. Den Store Jæger i stedet for Jazbur. Lyselverne deltager tit i gudstjenester og bruger meget af deres tid på at beskytte Rynthias hellige steder.

Cirklen:
Cirkelmødet er et helligt ritual, der bruges som et demokratisk råd for stammen. Alle der er en del af stammen har møde-, tale- og stemmeret i cirklen. Når cirkelhøvdingen indkalder til møde skal alle tilstedeværende sætte sig i en cirkel. Cirkelhøvdingen åbner herefter cirklen ved at råbe ”mod og styrke!” og herefter gentager alle i cirklen disse ord. Udover at holde orden under cirkelmøderne er det også cirkelhøvdingen der starter en eventuel afstemning. For at tale i cirklen skal man have talepinden; det er også cirkelhøvdingen der bestemmer hvilken retning talepinden skal gå. Hvis stammen skulle blive angrebet, eller på anden vis forstyrret under et cirkelmøde, kan man bryde cirklen og forsvare stammen, men ellers hæves cirklen først når Cirkelhøvdingen vælger det.

Tordenpilen:
Alle Lysets elvere har mulighed for at lave en Tordenpil. Tordenpilen er en magisk pil der laves over et helt år. For at lave den skal du først have en pil, som man kan gøre til sin Tordenpil, og så skal du ellers løse en opgave hvert stort rollespil som du får af stammens shaman. Inden du kan gå i gang med en Tordenpil skal det først godkendes af holdlederen.